ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

 

هزینه سفرهای خاتمی از بیت رهبری تامین می شود

اجلاس بنیاد دزد زده "باران"

با حضور و سخنرانی محمد خاتمی

در نهمين نشست تخصصي بنياد آزادي ، رشد و آباداني ايران "باران" که هفته گذشته به آن دستبرد امنیتی زده شد، محمد خاتمي و ديگر اعضاي اين بنياد، اصول، مباني و عملكرد حوزه سياست داخلي ‏دوره اصلاحات را بررسي کردند. خاتمي دراین نشست با ارائه گزارشي از اجلاس مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس، شرايط حساس بين المللي برای كشور را تحلیل کرد. گزارشی پیرامون این تحلیل و سخنان خاتمی منتشر نشده است.

همزمان با انتشار این خبر، یکی از سایت های داخلی فاش ساخت که هزینه سفرهای اخیر محمد خاتمی به کشورهای جهان و کنفرانس های بین المللی همگی از بودجه دفتر رهبری تامین می شود.