ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

جدال بر سر حداقل دستمزدها

15 میلیون کارگر ایرانی

پنجه در پنجه گرانی و بیکاری

ستاد مزد حداقل حقوق و دستمزد كارگران در سال آينده را حدود 300 هزار تومان به شورايعالي كار پيشنهاد كرد.

در صورت تاييد اعضاي شورايعالي كار و توافق گروه هاي كارگري و كارفرمايي  قابل اجرا می شود . 15 ميليون كارگر در كشور وجود دارد و استدلال شده که این افزایش مزد بر اساس تورم 15 درصدی در دولت احمدی نژاد پیشنهاد شده است. پیش تر دو رقم 220 و 200 هزارتومان از سوی کانون همآهنگی شورای اسلامی کار و خانه کارگر بعنوان حداقل دستمزد پیشنهاد شده بود که اکنون با توجه به رشد شتابگیر تورم رقم 300 هزارتومان پیشنهاد شده است. هنوز معلوم نیست سرنوشت نهائی این پیشنهاد چه خواهد شد اما، حتی اگر این رقم تصویب شده و به اجرا گذاشته شود نیز تناسبی با تورم واقعی و گرانی بی وقفه مایحتاج عمومی ندارد. اعلام این خبر همراه با آمار 15 میلیونی کارگران کشور نه تنها نشان داد چه نیروی عظیمی در کشور کارگرند، بلکه در عین حال نشان داد 15 میلیون کارگر ایرانی درگیر بیکاری و گرانی و فقر اند.