ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

تا سال 83 در تهران

با 400 هزارتومان حقوق ماهانه

می شد از مرز فقر عبورکرد!

همزمان با اعلام خبر تعین حداقل دستمزد و حقوق کارگران که در این شماره پیک نت می خوانید، گزارش دیگری بعنوان بررسي خط فقر به تفكيك استان‌ها نیز توسط خبرگزاری های داخلی منتشر شد. بموجب این گزارش در سال 83، يك خانوار 5 نفره شهري در استان تهران، براي عبور از خط فقر حداقل به 400 هزار تومان در ماه نياز داشت. همچنين يك خانوار در استان سيستان و بلوچستان كه پايين‌ترين هزينه براي زندگي را در كشور دارد، براي عبور از خط فقر بايد 171 هزار و 856 تومان در ماه درآمد داشته باشد.

حداقل هزينه خانوارهاي 5 نفره شهري در استان‌هاي مختلف در سال 83 ، براي كردستان 216 هزار تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده بود. بر اساس اين تحقيق خانوارهاي 5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943 تومان يعني حدود 400 هزار تومان درآمد در ماه براي خروج از فقر مطلق هستند.