ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پاسخ سپاه به شورای امنيت
مانور جنگی"اقتدار" است!

 
 
 
 
 

درآخرين روزهای پايان مهلت شورای امنيت سازمان ملل برای قبول قطعنامه اين شورا توسط ايران، رهبر جمهوری اسلامی يکبار ديگر مذاکره کنندگان سياسی را دور زد و تمايلات فرماندهان سپاه را تائيد. او هم در ديدار با بشاراسد رئيس جمهور سوريه و هم در آخرين ديداری که برايش ترتيب دادند تا سخنرانی کند، هر گونه بحرانی در کشور را انکار کرد، و ضمن انتقاد از اين و آنی که نامشان را نبرد، امريکا را به زانو در آمده و بوش را گرفتار فشار سنای امريکا اعلام داشت و بر مواضع اتمی خود و فرماندهان سپاه پای فشرد.

همزمان با اين موضع گيری ها و نزديک شدن به پايان مهلت شورای امنيت سازمان ملل، سپاه پاسداران اعلام داشت که در 16 استان ايران و در سه مرحله مانورهای نظامی را شروع خواهد کرد. اين درحالی است که رهبر در آخرين سخنرانی اش که مربوط به روز گذشته است هر گونه بحرانی را انکار کرده و امريکا را ناتوان از حمله به ايران معرفی کرده بود. حال معلوم نيست که اگر بحران و حمله ای در کار نيست، به چه دليل مانورهای جنگی و آنهم در 16 استان کشور آغاز می شود!

قرار است آخرين جنگ افزارها و تسليحات مدرنی كه به تازگی به واحدهای مختلف زمينی سپاه تحويل شده‌اند دراين مانور که "اقتدار" نام دارد آزمايش شوند.