جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  خبرمحافل سياسی داخل کشور تاييد شد
جمهوری يمن
در يورش به گروه های مسلح شيعه
يک ايرانی بعنوان عامل ج. ا دستگير شد
 
 
 
 

 

رئيس‌‏جمهور حكومت يمن دستور سركوب نيروهای «سيدبدرالدين الحوثی" را صادر كرد.
به گزارش شبكه خبری الجزيره «علی عبدالله صالح»، رئيس‌‏جمهور يمن، دستور سرکوب نيروهای"سيدبدرالدين الحوثی" را صادر کرد.

رئيس جمهوری يمن طی نطقی بصورت تلويحی نيروهای الحوثی را وابسته به جمهوری اسلامی اعلام داشت و گفت:  گروه الحوثی اجازه دارد مانند يک گروه سياسی فعاليت داشته باشد اما فعاليت نظامی را اجازه نمی دهيم. همچنين اين گروه بايد ملی بودن و عدم وابستگی خود را ثابت کند و دست از تعصب های مذهبی بردارد.

 

از سوی ديگر خبرگزاری دست راسته و وابسته به دولت احمدی نژاد روز گذشته و در ارتباط با دستور جديد رئيس جمهوری يمن برای سرکوب گروه الحوثی گزارش داد که يک پيمانکار ايرانی به اتهام حمايت از فعاليت های گروه شيعی جوانان مومن و رزمندگان پيرو الحوثی در يمن دستگير شده و به زندان منتقل شده است.

پيش تر، خبر دستگيری و يا احتمال دستگيری اين پيمانکار ايرانی بعنوان شنيده های محافل سياسی داخل کشور به پيک نت رسيده و در شماره 17 بهمن منتشر شده بود که آن خبر را هم می توانيد از اينجا کليک کرده و بخوانيد>

 http://www.peiknet.com/1385/02bah/17/page/42afravi.htm