ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سرنوشت دردانگيز احمد باطبی  
 
 
 

 

شب گذشته اعلام شد که احمد باطبی، از قربانيان شناخته شده تظاهرات دانشجوئی پس از حمله فاشيستی به خوابگاه دانشجويان از زندان اوين به بيمارستان شهدا در ميدان تجريش منتقل شده است. گفته می شود که او زير فشارهای وارده در زندان از دو روز پيش دچار حملات عصبی، تشنج و حالت اغماء شده و به همين دليل به بيمارستان منتقل شده است.