ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گفتگو با دو نماينده مجلس
احضاراحمدی نژاد به مجلس
دير و زود دارد- سوخت و سوز ندارد
 
 
 
 

 

کشاکش بر سر احضار احمدی نژاد به مجلس همچنان ادامه دارد و بحث پيرامون آن بتدريج به مطبوعات کشانده شده است. مهرانگيز مروتی نماينده مجلس به "آفتاب" گفت: بالاخره رئيس جمهور بايد درباره بسياری از مسائل بويژه مسايل هسته‌ای و مواضع خود و همچنين درباره موضوع تورم پاسخ بدهد. ايشان بايد به نوعی نمايندگان مجلس را اقناع کند که چرا اين همه بحث از گرانی می‌شود و همه می‌گويند و می‌بينند که گرانی وجود دارد اما ايشان و وزرايشان و همکارانشان اين امر را انکار می‌کنند.

محمد خوش چهره، از طرفداران سابق احمدی نژاد و منتقدان جديد او نيز گفت:

اصل احضار رئيس جمهور به مجلس اقدام مثبت است. کسانی که احضار کنندگان احمدی نژاد به مجلس را «همدلی با دشمن در شرايط حساس و خاص داخلی و بين‌المللی کشور» تبليغ کرده اند(محمدرضا باهنر، زادسر، آجرلو...) فراموش کرده اند که  اگر کسی يا کسانی اجرا و عمل به اصول مصرح قانون اساسی را همراهی با دشمن می‌دانند پس با خود قانون اساسی مخالف هستند. منظور از احضار رئيس جمهور به مجلس زد و خورد و ايجاد چالش و دعوا نيست. بلکه استفاده از حق قانونی نمايندگان و اجرای اصول مصرح قانون اساسی است و هدف آن اصلاح امور و تصحيح سياست‌هاست. تاکنون 58 نماينده طرح سوال از احمدی‌نژاد را امضا کرده‌اند و تنها 14 امضا برای احضار او به مجلس لازم است. گرانی و تورم، وعده‌هايی که در سفرهايی که در سفرهای استانی داده شده و عملی نگشته، صدور قطعنامه تحريم عليه ايران، عدم توجه به سوالات نمايندگان، تصميمات شتاب‌زده در مورد سازمان مديريت و ضعف برخی مديران و وزارتخانه، از جمله مواردی است که نمايندگان به خاطر آن قصد احضار احمدی‌نژاد به مجلس را دارند. در صورت به حد نصاب رسيدن امضاها، احمدی‌نژاد نخستين رئيس‌ جمهوری ايران است که به مجلس احضار می‌شود.