ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گفته می شود لاريجانی از دخالت های رهبر
و فرماندهان سپاه عاجز شده و می خواهد کنارگيری کند!
رهبر و فرماندهان سپاه
مذاکرات دو هفته را بهم زدند
 
 
 
 

 

جمعبندی دو هفته مذاکرات سياسی لاريجانی، بروجردی، ولايتی، متکی و پاره ای مذاکرات محرمانه و غيرعلنی در خارج از ايران و در داخل کشور(با سفارت سوئيس) روز گذشته از سوی رهبر اعلام شد. بدنبال اين اعلام جمعبندی، لحن مقاماتی که در روزهای اخير نسبت به مذاکره و تفاهم بر سر قطعنامه شورای امنيت ملايم شده بود، به يکباره تغيير کرد.

علاء‌الدين بروجردی" رييس كميسيون‌امنيت ملی و سياست خارجی مجلس که در روزهای اخير دل به طرح سوئيس بسته بود، روز گذشته اعلام کرد: طرحهايی كه بر تعليق غنی‌سازی اورانيوم مبتنی باشد، قابل پذيرش نيست. "

به اين ترتيب مشخص شد که طرح سوئيس و البرادعی و سولانا نيز مبتنی به غنی سازی بوده و يا اگر کمی با اما و اگر همراه بوده، زير فشار امريکا اين لحن قاطع تر شده و اجرای کامل قطعنامه شورای امنيت از ايران خواسته شده است. بروجردی که رئيس کميسيون امنيت و سياسی خارجی مجلس هفتم است، به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی "ايرنا" گفت: طرح‌ها در صورتی قابل پذيرش اند كه طراحان آن تغييراتی را اعمال كنند.  با اينحال مذاكرات لاريجانی با سولانا استمرار خواهد داشت.

در همين مصاحبه يک احتمال، زير پوشش يک سئوال مطرح شد که نشان ميدهد اگر مطرح نبود، سئوال نمی شد و اگر صحت داشته باشد، باحتمال زياد لاريجانی از دخالت های فرماندهان سپاه و رهبر در مذاکرات اتمی عاجز شده و می خواهد کنار گيری کند و کار را به خود رهبر و فرماندهان سپاه واگذار کند.  

خبرنگار پرسيد: برخی خبرها مبنی بر واگذاری مسووليت پرونده هسته‌ای به گروهی ديگر است.

بروجردی گفت: تيم موجود با نشاط در حال ادامه فعاليت است و همه بايد كمك كنند تا تيم موجود موفق عمل كند.