ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

آمادگی های جنگی

 دولت آنقدر کالا وارد کرده

که آماده دوسال تحریم است

خبرگزاري دست راستی فارس، بعنوان دستآورد مهم  دولت احمدی نژاد اعلام کرد که کالاهای اساسی کشور تا پایان سال 87 ذخیره شده است.

این خبرگزاری ننوشت انگیزه این ذخیره سازی آماده شدن برای شرایط جنگی در کشور است، همانگونه که ننوشت این حجم از واردات شامل چه اقلامی بوده و با چه بودجه ای و توسط چه ارگانی وارد کشور شده و لطمات آن به تولید داخلی چیست! خبرگزاری فارس از قول مقامی که این اطلاع را دراختیار آن گذاشته اضافه کرد که برخي اقلام وارد کشور شده و برخی در حال حمل و برخي ديگر در حال بارگيري است.  خبرگزاری فارس از این مقام که معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني دولت احمدی نژاد اعلام شده نپرسید زیرا وظیفه خبری ظاهرا نداشته که با این وابستگی به واردات اگر قیمت نفت سقوط کند و یا استخراج نفت ایران با مشکل تخریبی و جنگی همراه شود تکلیف مردم چیست؟

مقام یاد شده در توضیح بیشتر پیرامون شاهکار دولت احمدی نژاد ( و البته از سوی شرکت های تازه تاسیس فرماندهان سپاه و بسیج) برای واردات کالا به کشور گفت: حداقل در 10 سال گذشته چنین ذخیره سازی را شاهد نبوده ایم!