ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

 

ژنرال اسرائیل در گفتگو با Global Research

اسرائیل نباید اجازه تاخیر

در حمله به ایران را بدهد

ترجمه و تلخیص افسانه نگاهی

گلوبال سرچ از قول یک ژنرال اسرائیل بنام"اودد تیرا" که با او مصاحبه کرده، نوشت:

درحالیکه حمله به ایران ضرورت ادامه حیات اسرائیل است، کاخ سفید از خود ضعف سیاسی برای تصمیم گیری نشان می دهد. دمکرات های امریکا، اخیرا بسیار احمقانه عمل کردند و ما اکنون برای جبران اشتباهات آنها باید سردبیران نشریات مهم امریکا را برای ایجاد فضای موافق حمله به ایران قانع کنیم. ما باید دو حزب امریکا را قانع سازیم که بر سر سیاست حمله به ایران متحد شوند. مسئله ایران غیر مرتبط با اوضاع عراق است. ما باید برویم سراغ کسانی در آینده می خواهند کاندیدای ریاست جمهوری امریکا شوند و آنها را با سیاست کنونی بوش موافق کنیم. مثل هیلاری کلینتون. آنها باید بوش را برای مقابله فوری با ایران حمایت کنند. ما باید از نفوذ خود روی کشورهای اروپایی استفاده کنیم تا بوش در در انزوا قرار نگیرد. افزایش تبلیغات مهم است، اما کافی نیست و به همین دلیل اسرائیل باید سیاست های تهاجمی را بعنوان تاکتیک خود اتخاذ کند. از جمله کارهائی که اسرائیل باید روی آن سرمایه گذاری فوری کند گسترش ارتباط های غیر علنی با عربستان سعودی است، تا این کشور با امریکا برای حمله به ایران متحد شود. درعین حال، اسرائیل باید بتواند بعنوان یک نیروی مستقل نظامی اما در همکاری با نیروی هوائی امریکا وارد فضای هوائی عراق شود. همزمان با این امکان، ما باید بتوانیم از پایگاه های هوائی جمهوری آذربایجان نیز استفاده کرده و آماده پاسخگوئی به واکنش های ایران باشیم.

منابع رسمی امریکا از تغییر تاکتیک سیاسی امریکا سخن می گویند. بموجب این تغییر حمله به ایران برای زمان دورتری در نظر گرفته شده است. اسرائیل باید با این تغییر تاکتیک بشدت مخالفت کند.»

ژنرال اسرائیل در پایان و در پاسخ به این سئوال که "با ایران چه باید کرد؟" می گوید: باید برای یک حمله مستقل و یا در همکاری با امریکا به ایران آماده باشیم.