ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

خبرهائی که حجاج با خود سوغات آورده اند

پول ایران را امسال در

بازار عربستان قبول نکردند

مغازه داران به حجاج ایرانی: پول شما تحریم شده.

 

عید قربان پایان یافت و حجاج به کشورهای خود بازگشتند. حجاج ایرانی که به موجب یک رسم قدیمی معمولا دست خالی به کشور بازنمی گردند، امسال بیش از هدیه برای این و آن، خبر برای همگان آورده اند:

اگر تا شب قبل از اعدام صدام حسین ایرانی ها را حجاج دیگر کشورهای تحمل می کردند، پس از آن هرحاجی و حاجیه ایرانی باید در جمع حجاج دیگر کشورها، حساب کارش دستش می بود. پلیس و ماموران امنیتی بدترین رفتار دو دهه اخیر را با ایرانیان داشتند. امسال ایرانیان را "فارس" ها خطاب می کردند، که این جدا کردن فارس و عرب از هم بود. بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن بود با پول ایران بشود در بازار عربستان خرید کرد.

مغازه داران عربستان با صراحت کامل به حجاج ایرانی می گفتند:" علیه شما قطعنامه صادرشده و پول شما را قبول نمی کنیم".

پول ایران را در عربستان نه بنام ریال و نه بنام تومان، بلکه بنام "خمینی" می شناسند. مثلا 50 هزار خمینی، 20 هزار خمینی و...

یک خمینی برابر است با هزارتومان و در سالهای گذشته همین مغازه داران "خمینی" را بعنوان پول معتبر قبول می کردند و مغازه داران قیمت اجناس را به خمینی می گفتند. مثلا فلان جنس می شود فلان مقدار خمینی.