ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

جنگی روانی اسرائیل علیه ایران

"ساموئل روزنر" خبرنگارسایت "هارتز" در اسرائیل یک ستون ثابت دارد. او دراین ستون، تحت این بهانه "برای صرفه جوئی در وقت شما اخبار را انتخاب و خلاصه کرده ام" خبرهائی را به سبک و سلیقه خود دستچین و منتشر می کند. این اخبار تماما جنبه های تبلیغاتی علیه ایران دارد، حتی زمانی که خبرهائی از کشورهای عربی منتشر می شود.

او در آخرین ستون خبری خود از قول روزنامه های عربستان سعودی نوشت که مقامات این کشور نیز نگران قدرت نظامی ایران اند. در ریاض جمله ای که این روزها مکرر گفته می شود "خطرفارس ها"ست. شیخ موسی بن عبدالعزیر سردبیر الصلافی می گوید "ایران می رود تا به تهدیدی بزرگتر از اسرائیل تبدیل شود".

رابت کاپل خبرنگار امریکایی  نیز  می نویسد که بوش در ژانویه 2009 کاخ سفید را ترک خواهد کرد و برای دولت بعدی ماهها طول خواهد کشید تا بتواند به آن نقطه از آمادگی برای حمله نظامی به ایران برسد که اکنون دولت بوش رسیده است. شاید تا آن زمان همه فرصت ها سوخته باشد. بنابراین اگر ضرورت و فرصت حمله نظامی به ایران را بوش رد کند به معنای آن خواهد بود که این فرصت برای آینده نیز رد شده است.

فرید زکریا – خبرنگارواشنگتن پست –  می نویسد که امریکایی ها نباید از ایران بترسند. باید خونسرد باشند، چون سرمایه این کشور رو به کاهش است. قیمت نفت رو به کاهش می گذارد، درعین حال که دنیای عرب نیز هر روز بیشتر نگران قدرت نظامی ایران و توان خود برای پاسخگوئی به آن می شود.