ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 

صفحه اول

پیوندهای پیک

بايگانی پيک

 

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

مصاحبه خبری معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع مصلحت

نکات پنهان

در قطعنامه شورای امنیت

حسین شریعتمداری این مصاحبه را با حذف مهم ترین نکات آن،

 واژگونه درکیهان منتشر کرد.

اين كه كره شمالي از ان پي تي خارج شد، به اين دليل بود كه آنها بمب هسته‌‏اي داشتند و مي‌‏خواستند اين راه را ادامه دهند، اما ما فتواي رهبري مبني بر حرام بودن هرگونه سلاح كشتارجمعي را داريم. بنابراين دليلي ندارد رفتاري كنيم كه دنيا تصور كند ايران به سوي ساخت بمب حركت مي‌‏كند. دامنه گسترش تحريم‌‏های مندرج در قطعنامه شورای امنیت اگر همه آحاد ملت را در بر نگيرد، همه مسوولان را مي‌‏تواند در برگيرد. يكي از موارد پنهان اين قطعنامه اين است كه اگر ايران همه فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي خود را تعليق كند و همه قطعنامه‌‏هاي مرتبط با مساله هسته‌‏اي را نيز بپذيرد، باز هم تحريم كمك‌‏هاي فني آژانس و آموزش اتباع ايراني به صورت تعليق در نمي‌‏آيد. كميته تحريم که در شورای امنیت و بدنبال تصویب قطعنامه جدید تعیین شده عملا نهادی است برای تعيين ميزان تحريم ايران. اين كميته نهاد و مرجعي براي رسيدگي و پيگيري تحريم است كه از اختيارات شوراي امنيت برخوردار است و مي‌‏تواند ليست را به تشخيص خود افزايش دهد.

 حسين موسويان، معاون پژوهش‌‏هاي روابط بين‌‏الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت در یک  كنفرانسي خبري در تهران، جزئیات حقوقی و پنهان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را تشریح کرد. بموجب این استدلال ها، آنچه که تصویب شده، به ادعای احمدی نژاد "ورقه پاره" نیست و می تواند تحریم ها را تا مرز فلج سازی ایران گسترش بدهد. موسویان که تا قبل از روی کار آمدن احمدی نژاد عضو تیم مذاکرات اتمی ایران با اروپا بوده، دراین کنفرانس گفت:

با قطعنامه قبلی شورای امنیت سازمان ملل پرونده ايران عملا وارد فصل هفتم منشور شد كه شامل موضوعات مربوط به تهديد صلح و امنيت جهاني است.

 ماده 39 ماده‌‏اي است كه شوراي امنيت تهديد را تشخيص مي‌‏دهد. در ماده 40 شوراي امنيت هر اقدام لازمي براي جلوگيري از وخامت اوضاع انجام مي‌‏دهد. ماده 41 به تحريم‌‏هاي سياسي, اقتصادي و ماده 42 به اعمال زور و به كارگيري نيروي نظامي مي‌‏پردازد.

شوراي امنيت تشخيص داد كه فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي و موشكي ايران به عنوان تهديد صلح و امنيت جهاني است و براي جلوگيري از وخامت اوضاع تعليق همه فعاليت‌‏ها را تصويب كرد.

در قطعنامه جدید نيز ماده 41 درباره ايران اعمال شده است. پس از اعمال مواد 39 و 40 شوراي امنيت وارد ماده 41 شد كه مي‌‏تواند تا مرز تحريم‌‏هاي كامل اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك پيش رود، اما شوراي امنيت از تحريم فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي و موشكي آغازكرده است.

از نظر حقوق بين‌‏الملل تصميمات شوراي امنيت در قالب فصل هفتم منشور لازم‌‏الاجراست، بنابراين تعليق فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي ايران در دو قطعنامه 1696 و 1737 از نظر مقررات بين‌‏المللي لازم‌‏الاجراست.
 در قسمت اول قطعنامه جدید، اجراي كامل قطعنامه 1696 از ايران خواسته شده است و در قسمت دوم اين قطعنامه از ايران موارد ديگري درخواست مي‌‏كند كه ابعاد تعليق را نه تنها الزامي كرده بلكه بلكه نسبت به قطعنامه‌‏هاي شوراي حكام گسترش يافته است .

هر نوع همكاري با ايران در زمينه غني سازي، بازفرآوري آب سنگين و برنامه هاي موشكي تحريم شده است. در اين قطعنامه گفته نمي‌‏شود كالاهاي مربوط به اين زمينه‌‏ها بلكه گفته مي‌‏شود كالاها و فناوري‌‏هايي كه مي‌‏تواند به اين موضوعات كمك كند كه بسيار گسترده‌‏تر است.  اين بخش از قعطنامه يك سند 120 صفحه‌‏اي است كه 70 صفحه اول آن به ليست تحريم‌‏هاي اجباري و 50 صفحه دوم آن به ليست تحريم‌‏هاي اختياري مربوط است.

اما قطعنامه یک سند 60 صفحه‌‏اي هم دارد که مربوط به اقلام و فناوري‌‏هاي كمك كننده به صنايع موشكي است. اين دو سند مجموعا زواياي پنهان قطعنامه را تشکیل میدهند که كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

كميته تحريم که در شورای امنیت و بدنبال تصویب قطعنامه جدید تعیین شده عملا نهادی است برای تعيين ميزان تحريم ايران.

اين كميته نهاد و مرجعي براي رسيدگي و پيگيري تحريم است كه از اختيارات شوراي امنيت برخوردار است و مي‌‏تواند ليست را به تشخيص خود افزايش دهد.

كميته تحريم مي‌‏تواند ليست اموال و دارايي‌‏هاي افراد و شركت‌‏هايي كه نام آنها در قطعنامه آمده است را افزايش دهد.

يكي ديگر از نكات پنهان قطعنامه آنست كه اين تحريم‌‏ها مي‌‏تواند در مورد افرادي به برنامه هسته‌‏اي و موشكي ايران مربوط اند، كمك كردند يا حمايت كردند گسترش يابد. دامنه گسترش اين تحريم‌‏ها اگر همه آحاد ملت را در بر نگيرد، همه مسوولان را مي‌‏تواند در برگيرد.

بند آموزش‌‏هاي مرتبط با فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي و موشكي اتباع ايراني در سراسر دنيا نیز می تواند اثر اجرايي گسترده‌‏اي نسبت به تحصيل دانشجويان ما در سراسر دنيا داشته باشد.

كميته تحريم موظف است از همه كشورها در مورد اجراي تحريمات گزارش بگيرد.

كميته تحريم می تواند درخواست كشورها در مورد صنايع و مواد غيرمربوط به مسائل موشكي و هسته‌‏اي ايران را نیز بررسی کند. در واقع این كميته مكانيزمي براي افزايش تحريم‌‏ها بدون تصويب شوراي امنيت است.

يكي از موارد پنهان اين قطعنامه اين است كه اگر ايران همه فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي خود را تعليق كند و همه قطعنامه‌‏هاي مرتبط با مساله هسته‌‏اي را نيز بپذيرد، باز هم تحريم كمك‌‏هاي فني آژانس و آموزش اتباع ايراني به صورت تعليق در نمي‌‏آيد.

اگر ايران كليه فعاليت‌‏هاي غني‌‏سازي, فرآوري و فعاليت‌‏هاي مرتبط با آب سنگين را تعليق كند، شوراي امنيت نيز تحريم‌‏ها را به صورت تعليق در مي‌‏آورد، نه اين كه موضوع از دستور كار شوراي امنيت خارج شود. ضمن آنکه آژانس بايد تاييد كند كه كليه مصوبات شوراي‌‏حكام از سوي ايران اجرا شده است. يكي از شيطنت‌‏هاي ديگر اين قطعنامه اينست كه در آن ذكر شده ايران بايد تمام قطعنامه‌‏هاي مرتبط با موضوع را تصويب و اجرا كند، كه اين مي تواند همه قطعنامه‌‏هاي مربوط به سلاح‌‏هاي كشتارجمعي را در برگيرد. تشخيص اين موضوع نيز بر عهده شوراي امنيت است.
ماده 42 شوراي امنيت يعني اقدام نظامي برضد ايران نياز به تصويب قطعنامه دارد. اين بند براي جلوگيري از سوءاستفاده آمريكا برای اقدام نظامي عليه ايران تصویب شده است. بنابراين طبق روال شوراي امنيت در اسفند يا فروردين ماه(پایان مهلت ایران برای پذیرش قطعنامه کنونی) بررسي براي صدور قطعنامه ديگري را آغاز خواهد کرد. به این ترتیب ما احتمالا تا 4 یا 5 ماه آینده باید منتظر قطعنامه جديد شورای امنیت باشیم.

اين كه ما بگوييم اين قطعنامه غيرمشروع و غيرقانوني است مشكلي از پرونده هسته‌‏اي ما حل نمي‌‏كند، زيرا طبق منشور سازمان ملل متحد مصوبات شوراي امنيت حتي از تعهدات دولت‌‏ها در قبال كنوانسيون‌‏هاي بين‌‏المللي فراتر است و همه اعضاي سازمان ملل متحد ملزم به اجراي اين مصوبات هستند. بنابراين اگر ما بگوييم طبق ماده 4 ان پي تي استفاده از فناوري صلح‌‏آميز هسته‌‏اي حق مسلم ماست، بايد اين را در نظر داشته باشيم كه طبق مصوبه شوراي امنيت بايد فعاليت‌‏هاي خود را تعليق كنيم و مصوبه شوراي امنيت به مواد ان پي تي تفوق دارد. ايران نيز به منشور سازمان ملل متحد متعهد است و تا وقتي عضو اين سازمان است، نمي‌‏تواند مفاد منشور را نقض كند.

از نظر مسوولان ايراني و همه آحاد ملت قطعنامه شوراي امنيت غيرعادلانه، غيرقانوني و بدون مبناي حقوقي و با انگيزه‌‏هاي سياسي صادر شده است، اما بايد اين موضوع را نيز در نظر داشته باشيم كه از نظر جامعه بين‌‏المللي قطعنامه شوراي امنيت قانون است و اعضاي شوراي امنيت موظف به اجراي آن هستند. بالاترين مرجع تصميم‌‏گير در دنيا شوراي امنيت است و نمي‌‏توان عليه مصوبات اين شورا به هيچ مرجعي شكايت كرد. ما بايد فهم درستي از مقررات بين المللي داشته باشيم و صرفا گفتن اين كه اين قطعنامه غيرقانوني و غيرحقوقي است، مشكلي را حل نمي‌‏كند. ما مواضع داخلي خود را داريم اما بايد مقررات بين‌‏المللي را نيز درك كنيم.

پرونده هسته‌‏اي نبايد تا اينجا كشيده مي‌‏شد، اين اشتباه بزرگ روسيه, چين و اروپا بود كه حاضر به ارجاع پرونده به شوراي امنيت و اعمال فصل هفتم منشور شدند. زيرا تا اينجا آمريكا براي تصويب خواسته‌‏هاي خود به آنها احتياج داشت اما از اين به بعد آنها بايد براي خارج‌‏كردن پرونده از دستور كار شوراي امنيت به آمريكا محتاج باشند.

بايد تدبيري انديشيد كه موضوع در همين جا متوقف شود و مذاكرات به هر شكل ممكن آغاز شود، زيرا ما چاره‌‏اي جز مذاكره نداريم.

وقتي پرونده‌‏اي به شوراي امنيت مي‌‏رود به راحتي بيرون نمي‌‏آيد. تاريخ شوراي امنيت نشان مي‌‏دهد پرونده كشورهايي كه به اين شورا رفته است، چندان سربلند بيرون نيامده‌‏اند. البته اين مسير به نفع كشورهاي 1+5 نيز نيست بلكه مسير ديپلماسي به نفع هر دو طرف است. ضمن اين كه خروج پرونده از دستور كار شوراي امنيت زمان‌‏بر است و اگر يك كشور مخالفت كند، پرونده در دستور كار شوراي امنيت مي‌‏ماند.

روسيه و چين در ماههاي اخير اشتباه استراتژيكي داشته‌‏ و ريش خود را به دست آمريكا داده‌‏اند كه اين براي دو قدرت جهاني يك شكست است. آنها با اين كار نقش خود را در حل و فصل پرونده هسته‌‏اي ايران ضعيف و نقش آمريكا را تقويت كرده‌‏اند. روسيه و چين اگر تن به تشديد تحريم‌‏ها دهند، باز همان اشتباه را تكرار مي‌‏كنند. البته اگر قرار باشد روسيه و چين، ميان ايران و غرب يكي را انتخاب كنند، منافع حياتي آنها ايجاب مي‌‏كند كه اروپا و آمريكا را انتخاب كنند. ما بايد از ابتدا به اين موضوع توجه می کردیم. ما بايد وضع قدرت‌‏ها را در نظام جهاني بدانيم و منافع آنها را بشناسيم. رابطه با ايران براي چين و روسيه فوق‌‏العاده مهم است اما در نقطه انتخاب آنها آمريكا را انتخاب مي‌‏كنند. بنابراين نبايد مسير را در جهتي برد كه آنها مجبور به انتخاب شوند.

ما در همان زمان هم مي‌‏دانستيم كه قدرت آمريكا در معادلات جهاني بيش از ماست و اروپايي‌‏ها اين را اذعان داشتند هر توافقي كه بين ما و اروپا صورت مي‌‏گرفت، آنها بايد موافقت واشنگتن را مي‌‏گرفتند. بهترين كار شروع مذاكره با اروپا بود و به گونه‌‏اي كه در موازات آن با غيرمتعهدها چين و روسيه نيز كار كنيم. خروج از ان پي تي تبعات موضوع را تشديد مي‌‏كند و به آمريكا و اسرائيل قدرت مانور بيشتري مي‌‏دهد. اين كه كره شمالي از ان پي تي خارج شد، به اين دليل بود كه آنها بمب هسته‌‏اي داشتند و مي‌‏خواستند اين راه را ادامه دهند اما ما فتواي رهبري مبني بر حرام بودن هرگونه سلاح كشتارجمعي را داريم. بنابراين دليلي ندارد رفتاري كنيم كه دنيا تصور كند ايران به سوي ساخت بمب حركت مي‌‏كند.