ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

گزارش رویتر

دولت عراق افسران ارتش

 صدام را به خدمت فراخواند

بدنبال اعدام صدام حسین، سلسله اخبار ضد و نقیض از بغداد گزارش شده است. از جمله این اخبار اعلام "مالکی" نخست وزیرشیعه عراق برای کناره گیری از مقام خود به بهانه خستگی است! و یا بازسازی رهبری حزب بعث عراق که در همین شماره پیک نت درباره آن می خوانید. در کنار همین دو خبر، رویتر خبر زیر را نیز منتشر کرد:

افسران ارتش صدام حسین به خدمت در ارتش جدید عراق فراخوانده شدند. این دعوت به خدمت برای کاهش تشنجات داخلی بین شیعیان و سنی های این کشور اتخاذ شده است. هدف دیگر این فراخوان اتحاد مردم کرد وشیعه و سنی عراق است. نخست وزیر عراق این اقدام را گامی درجهت پایان دادن به خونریزی دراین کشور اعلام کرده است اما معلوم نیست پارلمان و کابینه "مالکی" با آن موافقت کنند. دولت همچنین اعلام داشته که طرح پرداخت حقوق بازنشستگی به افسران ارتش صدام حسین را، حتی در صورتی که حاضر به بازگشت به خدمت نباشند تهیه کرده و بزودی حقوق آنها پرداخت خواهد شد.