ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

کار به تجمع در مقابل مجلس خواهد انجامید؟

یک میلیون بازنشسته ستمدیده

کانون بازنشستگاه تامین اجتماعی

 

مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي امسال افزايش نيافت و اين در حالي است كه دولت ميزان مستمري بازنشستگان كشوري و لشكري را تا سقف 200 هزار تومان افزايش داد .
اين موضوع با اعتراض گسترده بازنشستگان تامين‌‏اجتماعي مواجه شده است.

رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي نیز از عدم تخصيص اعتبارات مورد نياز براي ترميم مستمري بازنشستگان اين سازمان در بودجه متمم 85 خبر داد. بيش از يك ميليون بازنشسته تامين اجتماعي مشمول این تصمیم شده اند. قرار است بازنشستگان در اعتراض به این تصمیم در مقابل مجلس تجمع کنند.

درباره این تجمع قرار است هفته آينده در نشستي با حضور هيات مديره كانون و روساي كانون هاي استاني , تصميم گيري شود.

همچنین دبير اجرايي خانه كارگر شهرستان ري نیز گفت‌‏:  چنانچه تجمع بزرگ بازنشستگان كشور در مقابل مجلس برگزار شود‌‏, 40 هزار بازنشسته شهرستان ري حضوري فعال در اين تجمع اعتراض آميز خواهند داشت .