ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

نامه محمد رضائی نماینده مجلس از کردستان به احمدی نژاد

بجای پوشیدن لباس کُردی

حق مردم کردستان را بدهید!

قبل از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بر نفی قبیله گرایی، سوءمدیریت، رانت‌خواری، فساد مالی و اداری تاکید داشتید. به همین جهت همراهتان شدیم تا بساط مفاسد را بر چینید؟! اما شما با گماشتن یکی از آشنایان غیرماهر خود به عنوان استاندار کردستان خلاف آنچه که وعده دادید عمل کردید. اکنون رانت خواری و سوءمدیریت بیشتر از پیش بر استان ما سایه افکن شده است.  عصیان مردم منطقه و حمله اخیرشان به نماینده مجلس، لکه‌ای است، که به سادگی از کارنامه دولت‌تان در کردستان پاک نمی‌شود. حمایت‌های عیان و نهانی که از مرتبطین تخلفات کم سابقه در شهرداری بیجار از سوی دولتمردان در کردستان صورت گرفت روی دولتمردان پیشین را سفید کرد!

کرسی پارلمان و میله‌های زندان برایمان یکسان است نیم‌نگاهی به مصوبات دولت در استان فوق محروم کردستان و مقایسه آنها با سایر استان‌ها عمق ناکارآمدی مدیران ارشد استان و بی‌برنامگی دولت را در کردستان می‌نمایاند. به جای پوشیدن لباس کردی اگر می‌توانید نخست از تخلفاتی که اشاره شد جلوگیری فرمایید.