ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

وزیرخارجه انگلیس:

اگر کاسه ای زیر نیم کاسه نیست

چرا فعالیت اتمی دست سپاه است؟

 آزمایش پولوتونيوم 210 درایران، هيچ کاربردی برای تکنولوژی هسته ای

غير نظامی ندارد و برای انفجار هسته ای می تواند مورد استفاده قرار گيرد؟

 

مارگارت بکت، وزير خارجه بريتانيا،در مقاله ای که اورشليم پست اسراییل آن را منتشر کرد نوشت: نگرانی ما از تولید سلاح هسته ای در ایران است و نه تولید انرژی هسته ای. مشکل اصلی تاسيسات غنی سازی در شهر نطنز است. اورانيم غنی شده با درصد پايين می تواند به عنوان سوخت برای نيروگاه هسته ای به کار رود. ولی  همان تاسيسات می توانند اورانيم غنی شده با درصد بالا تولید کنند که برای سلاح هسته ای به کار رود. راکتور آب سنگين در اراک تاسيس شده که قادر به توليد پولوتونيم است و هيچ دليل قانع کننده ای برای استفاده غيرنظامی از اين راکتور آب سنگين ارئه نشده است. اين تاسيسات مخفيانه ساخته شدند و تنها در سال 2003 آژانس انرژی اتمی تهران ايران به آن دست یافت. سئوال ما ساده است: چرا نظاميان ايران در پروژه ای دخالت می کنند که به ظاهر غير نظامی است؟ چرا ايران توضيح لازم در مورد معاملاتش با شبکه پاکستانی عبدالقديرخان نمی دهد. اين شبکه به ليبی و کره شمالی، برای توسعه برنامه مخفی هسته ای کمک کرده است؟ چرا ايران با پولوتونيوم 210 آزمايش انجام داده، در حالی که اين ماده هيچ کاربردی برای تکنولوژی هسته ای غير نظامی ندارد و برای انفجار هسته ای می تواند مورد استفاده قرار گيرد؟

در خاورميانه فقط اسرائيل نيست که از نقش ايران در عراق، لبنان و فلسطين احساس خطر می کند بلکه بسياری از کشورهای خاورميانه ايران را، تهديدی برای خود می دانند. ما اميدوارم دولت ايران پيغام شورای امنيت را فهميده باشد. ايران می خواهد غنی سازی هسته ای را مشابه تلاش دکتر مصدق در سال ۱۹۵۳ برای ملی شدن نفت وانمود کند. و البته برای ما جالب است که همین رژیم که تلاش اتمی خود را همطراز با تلاش مصدق برای ملی کردن نفت ایران معرفی می کند، حتی تحمل نام مصدق بر روی یک خیابان را در تهران نکرد، در عوض،  ترجيح داده  يکی از خيابانان تهران را به نام خالد اسلامبولی، قاتل انور سادات، رييس جمهوری پيشين مصر نامگذاری کند.از نظرما، دولت ايران برخلاف مصدق  از منافع ملی دفاع نمی کند، بلکه به شهروندان اين کشور خيانت مي کند. سرمايه ها ايران را ترک می کنند و بورس تهران پس از روی کار امدن احمدی نژاد يک سوم ارزش خود را از دست داده است. رئیس دولت کنونی، رهبران جنایتکار کوکلوس کلان های امریکا را برای شرکت در کنفرانس انکار هولاکوست به تهران دعوت می کند. از نظر ما اکنون ايران در مقابل يک انتخاب قرار گرفته است. می تواند راهی را انتخاب کند که باعث توسعه برنامه هسته ای غير نظامی شده و مردم کشور از آن بهره ببرند و يا اينکه باعث منزوی شدن بيشتر ايران شود.