ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

یک میلیون نامه

خوزستانی ها برای نان و کار

خبرگزاری فارس که آن را خبرگزاری مصباح یزدی و احمدی نژاد می دانند، بعنوان بزرگترین دستآورد سفر احمدی نژاد به خوزستان آمار جالبی را منتشر کرده است. بموجب این آمار ادعائی، مردم استان خوزستان در جریان سفر4 روزه احمدی نژاد به خوزستان نزديك به يك ميليون نامه به وی نوشته اند که تاكنون نزديك به 300 هزار نامه باز و خوانده شده ‌است.

همین خبرگزاری اعتراف می کند:« عمده موضوع نامه ها مربوط به اشتغال و رفع بيكاري در استانی است که بيش از 5ر4 میلیون  لر، بختياري، فارس و عرب در آن زندگی می کنند.»

بموجب همین اعتراف و ادعا، در میان یک میلیون نامه ای که در خوزستان به احمدی نژاد نوشته اند کسی ننوشته "ما بمب اتم می خواهیم"، کسی ننوشته "مرگ بر هولوکاست"، کسی ننوشته "آب چاه جمکران را لوله کشی کنید و برسانید به خوزستان"، کسی ننوشته "عید غدیر را جانشین عید نوروز کنید"، کسی ننوشته "زنده باد جنگ"، کسی ننوشته "ما رایحه خوش می  خواهیم"، کسی ننوشته "حقوق ملی خودمان را نمی خواهیم" کسی ننوشته......

مردم نوشتند کار می خواهیم، نان می خواهیم، تولید ملی می خواهیم، خصوصی سازی نمی خواهیم، حقوق عقب افتاده را می خواهیم و....

هیچکس به یاد  ندارد در حرف های شعاری و پوچی که رئیس جمهوری در طول نزدیک به دو سال سر داده یکبار گفته باشد باید حقوق عقب افتاده کارگران را داد و از بسته شدن کارخانه ها جلوگیری کرد. باید جلوی واردات را گرفت و تولید ملی را تقویت کرد. باید از کارگران در برابر کارفرمایان دفاع کرد. باید وزیر کار را بدلیل مقابله با کارگران و قانون کار از کابینه کنار گذاشت. باید جلوی واردات شکر را گرفت و طرح نیشکر هفت تپه را در خوزستان و چغندر قند را در خراسان تقویت کرد.