ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

شکر

سلطه دو آیت الله، بر مافیای

شیرین ترین واردات کشور

هیچ مقام و مرجعی در جمهوری اسلامی به مسئله شکر در ایران نزدیک نمی شود. شکر مصرف می کنند اما با فاجعه واردات شکر کاری ندارند و حاضر نیستند رسیدگی به واردات آن را مطرح کنند! شاید این قدرتمندترین مافیا، درجمع مافیاهای واردات در جمهوری اسلامی باشد. مافیائی که گفته می شود یک سرش در حوزه علمیه قم و بدست دو آیت الله "مکارم شیرازی" و "مصباح یزدی" است و با بخشی از پول آن علیه آگاهی مردم و ترویج خرافات و تربیت طلبه هم اندیش خویش مصرف می کنند.

دبيرانجمن صنفي كارخانجات قند و شكر به ایلنا گفته است: ‌‏شكر وارداتي در زمان بهره برداری از تولید داخلی به بازار سرازير شده و شكر تولیدی در انبارها مانده است.

دبیرانجمن صنفی کارخانجات قند و شکر که ظاهرا در باغ نیست و یا خود را به نادانی نسبت به دست های توانمند در مافیای شکر زده تا سروکارش به قوه قضائیه نیفتد دراین مصاحبه گفته: دستگاه‌‏هاي ذيربط بايد تحقيق و تفحص در مورد شيوه واردات و اشخاص واردكننده شكر را شروع كنند, ضمن اين‌‏كه دولت نيز بايد قيمت تمام شده و قيمت فروش شكر را اعلام كند.

اقدامات وزارت بازرگاني بدون در نظر گرفتن ساير بخش‌‏ها و تنها با ديدگاه بازرگاني انجام مي‌‏شود ؛ چرا كه ماهيت اين وزارتخانه بازرگاني است و به توليد كاري ندارد.

توليد كشور تا پايان مهرماه يك ميليون و 200 هزارتن بوده است و ميزان زيادي از اين توليد در انبارها مانده است.