ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

بانک SOCIETE GENERAL فرانسه

از پروژه پارس جنوبی کنار کشید

بانک SOCIETE GENERAL خود را از پروژه گازی پارس جنوبی ایران کنار کشید. این بانک قرار بود فازهای 17 و 18 پروژه میان گازی پارس جنوبی را برعهده بگیرد. ارزش این قرار دادها ۵/۲ ميليارد دلار بر آورد شده بود و آخرین مراحل آن قرار بود تا شهریور ماه به پایان برسد. بانک مذکور بیش از دو میلیارد از هزینه این پروژه را متقبل شده بود که اکنون آن را لغو کرده است. دلیل قطع این همکاری رسما اعلام نشده و معلوم نیست که بانک مذکور و شرکت طرف قرداد از بیم سرمایه خود در صورت جنگ در منطقه پای خود را از این قرار داد کنار کشیده و یا زیر فشار برنامه تحریم های مندرج در قطعنامه شورای امنیت دست به چنین اقدام زده است. این درحالی است که فعالیت های نفتی ارتباطی با فعالیت های اتمی ایران ندارد و به همین دلیل می توان حدس زد که بیم از آغاز جنگ در منطقه انگیزه اصلی این اقدام بوده است.