ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

حمله می کنیم، حمله نمی کنیم

بازی موش و گربه

مقامات امریکائی با ایران

تمام مفسران جهانی متفق القول نوشته و گفته اند که مهم ترین فرازهای سخنرانی بوش و اعلام استراتژی جدید امریکا در عراق، افزایش نیروهای امریکا دراین کشور و درحقیقت گسترش جنگ و نه خاتمه بخشیدن به آن، تهدید ایران برای ورود به خاک این کشور به بهانه سرکوب نیروهائی که در عراق عملیات می کنند و تاکید روی مهلت محدود دولت کنونی عراق برای برقرار امنیت در این کشور بوده است. حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در اربیل نیز در همین راستا ارزیابی شده است. بدنبال این سخنرانی و این حادثه، درحالیکه وزیر خارجه امریکا حاضر نشده است رسما بگوید نیروی نظامی امریکا وارد خاک ایران نخواهند شد، وزیر جدید دفاع "رابرت گيتز" به کميته تحقيق سنای اين کشور گفته است عملیات نظامی درخاک ایران آخرین گزینه است و نظر رئیس جمهوری نیز حمله به خاک ایران نیست.

به این ترتیب یک بازی موش و گربه، که بسیار شباهت به مورد مشابه آن در جریان فراهم سازی مقدمات حمله به عراق دارد، در امریکا آغاز شده است.