ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

در کرمان

چه مقامی فرمان شلیک

محرمانه ترین موشک را داد؟

در تهران، پیرامون صدای انفجاری که در کرمان شنیده شد و حکومت همچنان درباره آن سکوت می کند و خود را - همطراز مردم عادی- به نادانستن و جستجوی علت می زند، گفته می شود: این انفجار؛ حاصل پرتاب یکی از موشک هائی بود که اخیرا و برای دفاع هوائی – موشکی از روسیه خریداری شده و به ایران انتقال یافته است. با این گمان که حمله به ایران از ساحل دریای عمان صورت خواهد گرفت، سیستم نصب این موشک در منطقه کرمان کار گذاشته شده است، بویژه آنکه مسیر هر پروازی برای بمباران تاسیسات اتمی ایران، از این منطقه می گذرد.

با توجه به اینکه هیچ موشکی به سوی ایران شلیک نشده و هیچ هواپیمائی نیز به آسمان ایران تجاوز نکرده بود، شلیک این موشک به یکی از بحث های بسیار جدی نظامی- امنیتی تبدیل شده است. نخست آنکه با شلیک این موشک، مشخص شده که ایران در کدام نقطه خود را آماده حمله کرده است و این جز خدمت به امریکا نبوده است و بنابراین باید مشخص شود دستور این شلیک بر چه مبنا و توسط چه کسی صادر شده است. دوم اینکه شمار این موشک ها بسیار معدود است، آنچنان که دست به هیچ گونه ریسکی برای شلیک آنها نمی توان زد. سوم آنکه تاکنون وجود این موشک ها درایران- علیرغم اخباری که خبرگزاری ها منتشر می کردند- هیچ نشانه قطعی و رسمی نداشته و حالا با شلیک آن به این انتقال جنبه قطعی بخشیده شد.

اکنون بیم از آنست که جمهوری بلاروس که بیشترین نقش را در انتقال تکنولوژی های پیشرفته به ایران داشته و حتی روسیه در انتقال سلاح های سری دفاعی به ایران خود داری کنند زیرا احتمال افشای این انتقال ها قبل از زمان لازم برای استفاده از آنها وجود دارد.

نظیر چنین رویدادی درجریان ورود نظامی امریکا به طبس و به بهانه نجات گروگان های امریکائی اما درحقیقت برای یک کودتای نظامی به کمک امریکا و چند واحد نظامی در داخل کشور پیش آمده بود. بویژه با بمباران مشکوک هلیکوپترهای بجا مانده امریکائی و از بین رفتن مدارک داخل آنها.

لجام گسیختگی و خط و خط بندی های مذهبی- سیاسی در میان فرماندهان سپاه که حتی در صف بندی دو گروه نظامی در اطراف شهردار تهران "قالیباف" و رئیس جمهوری "احمدی نژاد" نیز مشهود است، اکنون با شلیک مشکوک مدرن ترین موشک دفاع هوائی ایران وارد فاز جدیدی شده است.