ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

غیبت هاشمی رفسنجانی از جلسه مجمع مصلحت

تغییرات مهم سیاسی

در پشت صحنه درجریان است

گفته می شود: هاشمی رفسنجانی و چندتن از دولتمردان گذشته سرگرم تدوین پاسخ به قطعنامه شورای امنیت اند. این پاسخ را احتمالا خاتمی در راس گروهی که لاریجانی در آن است به نیویورک خواهد برد. احمدی نژاد از سخنرانی پیرامون مسائل اتمی ایران در سفر به امریکا لاتین منع شد و پس از بازگشت نیز قرار است کمتر سخنرانی و جنجال آفرینی کند. حتی دفتر رهبری نیز اخیرا به تقاضاهای او برای وقت ملاقات پاسخ نمی داد. گفته می شود خون جدیدی به شورای فرماندهان سپاه تزریق خواهد شد و این شورا از حالت "کاست" کنونی بیرون خواهد آمد.

مجمع تشخیص مصلحت از نادرترین جلسات خود را بدون حضور هاشمی رفسنجانی تشکیل داد و به چند مصوبه مجلس که شورای نگهبان آنها را رد کرده بود رسیدگی کرد. ریاست این جلسه را هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه برعهده داشت که دوران ریاست او بر این قوه بزودی پایان می یابد. اهمیت این جلسه که می توانست از جمله جلسات عادی مجمع تشخیص مصلحت برای رسیدگی به لوایح مورد مناقشه مجلس و شورای نگهبان باشد، بیش از آنکه به دستور کار این جلسه باشد، به غیب هاشمی رفسنجانی از حضور در آن باز می گردد. با آنکه دلیل نبودن رفسنجانی در این جلسه سرماخوردگی او توصیف شده (بهانه ای که برای لغو سفر به قم نیز اعلام شد)، اما شایعات در محافل آگاه سیاسی داخل کشور حاکی از آنست که نظارت عالیه بر سیاست خارجی و پرونده اتمی ایران به هاشمی سپرده شده است. همین شایعات حاکیست که او همراه با شماری از مقامات بلند پایه سابق جمهوری اسلامی سرگرم تدوین پاسخی دیپلماتیک برای شورای امنیت سازمان ملل و حتی اعلام آمادگی خود برای حضور در این شورا جهت پاسخگوئی به سئوالات است. از محمد خاتمی بعنوان همکار و رایزن شبانه روزی هاشمی رفسنجانی دراین دوران یاد می شود و حتی شایع است که وی ممکن است پاسخ ایران به قطعنامه شورای امنیت را به نیویورک ببرد.

دگرگونی در تیم دیپلماتیک اتمی ایران و سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز در این روزها و در پنهان ترین محافل حاکمیت جریان دارد. گفته می شود علی لاریجانی، برخلاف پروازهای تند و تیز گذشته و با درس گرفتن از نتایج تلخ سیاست های ماجراجویانه، اکنون همآهنگ با رفسنجانی و خاتمی حرکت می کند. تزریق خون جدید به شورای فرماندهان سپاه و خارج کردن این شورا از حالت کنونی که به یک "کاست" تبدیل شده نیز در حال تدارک است، که اگر این بخش از تغییرات جدی و عملی شود( چنان که شایعه بازگشت رضائی به سپاه نیز مطرح است) دراینصورت، دست طرفداران مصباح یزدی و تفکرات او از سپاه و بسیج کوتاه خواهد شد و جلوی مداخلات سیاسی فرماندهان سپاه در امور کشوری گرفته خواهد شد.

تذکر به احمدی نژاد

در همین ارتباط، گفته می شود، به احمدی نژاد که در هفته های اخیر بدشواری رهبر به او وقت ملاقات می دهد، قبل از حرکت به طرف امریکای لاتین تذکر داده شده که پیرامون مسائل اتمی ایران هیچ اظهار نظر نکند و از سخنرانی های جنجالی و مسئله ساز نیز پرهیز کند. همین تذکر برای سخنرانی های داخل کشور نیز به او داده شده است.