ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

کارخانه ذوب آهن کردستان

درسرازیری ورشکستگی و تعطیل

خبرگزاری های داخلی از قول نماینده مجلس ششم "محمد محمدرضائی" گزارش دادند که كارخانه ذوب آهن كردستان به دليل بدهي هاي انباشته در آستانه بحراني جدي است . در اين كارخانه حدود 300 كارگر مشغول به كار هستند كه طي چند ماه گذشته حقوق و مطالبات آنها به صورت نامنظم پرداخت شده است .

كارخانه با نفوذ استاندار وقت كردستان در محلي دور از معادن اصلي احداث شده و به همين دليل كارخانه ذوب آهن كردستان بر خلاف طرح اوليه فاقد توجيه اقتصادي بوده و به همين دليل در پرداخت مطالبات كارگران وخريد و حمل مواد اوليه به كارخانه با مشكل روبرو است . اگر اين كارخانه كه 4 سال از زمان بهره برداري آن مي گذرد از ابتدا در محل پيشنهادي ساخته شده بود هيچگاه با بدهي چند ده ميليارد توماني روبرو نبود و به عنوان يك واحد سودآور اقتصادي مطرح بود. اکنون نیز با افزايش كوره هاي ذوب كارخانه و نيز توسعه خطوط راه آهن می توان هم كيفيت محصولات كارخانه را ارتقاء داد و هم از هزينه هايي كه بابت خريد مواد خام و ا نتقال آن به كارخانه پرداخت مي شود كاست .