ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

فرماندهان سپاه قدس در خطر بازداشت

طرح جهانی، بازداشت

دبیران دوم  سفارتخانه های ج.ا

بیشتر کارمندان اطلاعاتی و امنیتی سفارتخانه های ایران در کشورهای خلیج فارس و برخی کشورهای عربی فورا به تهران احضار شدند. امریکائی ها با اطلاعاتی که در جریان دو یورش و بازداشت در بغداد و اربیل بدست آورده اند، لیست بازداشت های جدید را فراهم کرده اند و این بیم وجود دارد که با همکاری کشورهای محلی و در یک یورش ناگهان افرادی که شناسائی شده اند، به بهانه شرکت داشتن در عملیات تروریستی و یا عملیات انفجاری درعراق بازداشت شده و به زندان های امریکا منتقل شوند.

20 تن از دبیردوم ها و سرکنسول های جمهوری اسلامی که در معرض بازداشت جهانی قرار گرفته اند، فورا به تهران فراخوانده شده اند. گفته می شود این عده همگی در ارتباط با سپاه پاسداران و سپاه قدس فعال بوده و هستند. همه آنها در کشورهای عربی و برخی کشورهای مسلمان افریقای فعال بوده و هستند و این احتمال که با کمک دولت های محلی و در یک عملیات همزمان و غافلگیر کننده نظامی – مانند یورش به کنسولگری جمهوری اسلامی در اربیل- دستگیر شده و به زندان های امریکائی منتقل شوند بسیار است. از سوی تهران، به سفارت خانه های جمهوری اسلامی در تمام شیخ نشین های خلیج فارس و کشورهای لبنان، عربستان، کویت، سوریه، اردن هاشمی و مصر آژیر قرمز داده شده است.

معمولا دبیر دوم های سفارتخانه ها مقامات امنیتی هستند و در دولت نظامی احمدی نژاد، تقریبا درتمام این کشورها دبیردوم ها که در گذشته از مقامات اطلاعاتی وزارت خارجه و یا ریاست جمهوری و در ارتباط با وزارت اطلاعات و امنیت بودند به تهران فراخوانده شده و به جای آنها فرماندهان سپاه قدس و افسران امنیتی سپاه به محل اعزام شدند. این احتمال که بدنبال دستگیری های اخیر در عراق، امریکائی ها به اطلاعات ویژه ای در این ارتباط دست یافته و مستند به مدارکی که بدست آورده اند طرح دستگیری این دیپلمات ها را تهیه کرده باشند بسیار است.