ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

فرصت کوتاهی برای گفتن!

دکتر مصطفی معین

بیستم دی ماه ، سالگرد شهادت" امیر کبیر " آغازگر اصلاحات عمیق سیاسی ، اقتصادی ، علمی ، فرهنگی و اجتماعی ، مدافع استقلال ويكپارچگي کشور و خدمتگزار راستین مردم است.
در جامعه دینی ودرعین حال استبدادزده ای زندگی میکنیم که مناسبات و اخلاقیات فردی و اجتماعی ، آداب و سنن تاریخی ، فرهنگ سیاسی و حکومتی و فرهنگ عمومی آن همگی تحت تاثیر غلبه احساسات و عواطف بر عقلانیت ! و توجیه شرعی مسائل ! و در اسارت عادت ها و آفت هائی چون رودربایستی و تعارف ! دوروئی و دروغ ! محظورات اخلاقی و ماخوذ به حیا شدن! سکوت و مصلحت گرائي! خود سانسوری و عافیت اندیشی! فرد گرائي وانزوا ! ریا و تظاهر و دین فروشی ! خشونت ورزي! تخطئه و فرافكني ! خود شيفتگي و عدم اعتماد به ديگران! استبداد و ديكتاتوري!  پاك كردن صورت مسئله بجاي حل آن! چاپلوسی و تملق ( پاچه خواری ! ) اطاعت کور کورانه ! بردگی قدرت ! و ....قرار داشته است. در چنین اوضاع فرهنگي و اجتماعي وتاريخي وانفسائی ست که به شخصیت اسطوره ای این دولتمرد بزرگ تاریخ معاصر ایران پی می بریم .

*****
حال يادداشتي از " امير" كه مستقيماً ناصرالدين شاه را مخاطب قرار ميدهد بخوانيد. اين متن شاهدي ست بر اصول گرائي واقعي ( ونه مجازي! ويا ادعائي!) " امير" و اينكه به حق شايستگي شهادت و هنر" ميهما ني باغ فين" را داشته است ! :

" قربانت شوم الساعه كه درايوان منزل با همشيره همايوني به شكستن لبه نان مشغولم ، خبر رسيد كه شاهزاده موثق الدوله حاكم قم را كه بجرم رشاء و ارتشاء معزول كرده بودم به توصيه عمه خود ابقاءفرموده و سخن هزل برزبان رانده ايد. فرستادم او را تحت الحفظ به تهران بياورند تا اعليحضرت بدانند كه اداره امور مملكت با توصيه عمه و خاله نمي شود .

زياده جسارت است تقي "

واکنون
مهلت دو ماهه شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 1737 تا 2/12/85 به پایان می رسد و در ادامه این روند باید در انتظار تحریم ها و مجازات ها ی بعدی باشیم ! البته جشن ها و خبرهاي خوش هسته ای!! دهه فجر انقلاب در پیش است و ما نیز به انتظار! هر شب شاد! و خندان ! به تماشای " باغ مظفر!! " نشسته ایم !  گر چه " راه امیر" هنوزهم ادامه دارد ! ولی فاصله راه ما از راه امیر به اندازه فاصله باغ فین" تا " باغ مظفر" یا فاصله " کعبه " تا " ترکستان " ( نه ترکمنستان !) است ! " ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی = این ره که تو میروی به ترکستان است"