ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مصاحبه مهم رئيس موسسه پژوهش های راهبردی
مشکلات داخلی پرونده اتمي
عليه ماموريت ويژه هاشمی ثمره
و کار خرابی های احمدی نژاد
 
 
 
 

 

عليرضا اکبری معاون و قائم مقام سابق وزارت دفاع و رئيس کنونی موسسه پژوهش‌‏های راهبردی که پس از رئيس جمهور شدن احمدی نژاد بدستور رهبر تشکيل شده و عمده اعضای آن فرماندهان سپاه هستند، در يک مصاحبه خبری که از آن بوی حمايت از علی لاريجانی دبير شورای امنيت در برابر احمدی نژاد می آيد گفت:

عدم واگذاری كامل مسئوليت‌‏ها و همچنين موضع‌‏گيری‌‏های شخصی برخی مقامات ارشد اجرايی باعث ايجاد مشكلاتی در مساله هسته‌‏ای شده است. در اعلام مواضع همواره سخنگويان بيشترين سهم را دارند و نمايندگان دستگاه‌‏های تخصصی، وزير، مسئول پرونده و در نهايت مسئول اجرايی نظام در رده‌‏های بعدی بايد اظهار نظر کنند و هر كدام به ترتيب بايد سهم كمتری در موضع‌‏گيری‌‏ها داشته باشند، اما اين هرم در كشور ما به نفع رأس هرم وارونه شده است و حوزه‌‏های مسؤوليت‌‏ها جابجا شده است!

وقتی با اروپا برای افزايش يا كاهش يك عبارت (غنی سازی و توقف آن موقت يا دائم آن) به ظريف‌‏ترين وجه در حال مذاكره هستيم، نبايد در رده‌‏های عالي(بخوانيد احمدی نژاد و يا رهبر) موضعی گرفته شود كه نه تنها سودی ندارد بلكه زيان هم دارد.

وقتی حريف ما در عرصه امنيت در منطقه(بخوانيد امريکا بر سر عراق) به ما نياز دارد و حاضر به تعامل و تبادل امتياز است، نبايد صرفا به دليل تحليل‌‏های شخصی محيط معادله را ناامن كرد.(هولاکوست بازی کرد)

نبايد صف ديپلماسی را بشكنيم. لازم است از كسانی كه در اين پرونده مسووليت دارند، حمايت كنيم تا سناريو را به طور كامل به نتيجه برسانند، نه اين كه برای يك مذاكره مهم شخصي (ثمره هاشمی با ماموريت ويژه ملاقات با شيراک) را بفرستيم كه صرفا به وی اعتماد بيشتری داريم.