ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش 9 ماهه
قتل، تجاوز، سرقت درايران

 
 
 
 
 

سردار اصغر جعفری رئيس آگاهی نيروی انتظامی در يک نشست خبری و بعنوان گزارش فعاليت های پليس، اطلاعات زير را در اختيار خبرنگاران گذاشت:

سلاح سرد

حمل سلاح‌های سرد(چاقو، قمه، شمشير، پنجه بکس...) که عمدتا برای ايجاد رعب و وحشت حمل می شود نسبت به گذشته افزايش يافته است. انگيزه حمل کنندگان اين سلاح ها دفاع از خود نيست، زيرا اين سلاح ها بيش از آنکه جنبه دفاعی داشته باشند، کاربرد تهاجمی دارند.

 740قتل

در 9 ماه گذشته هزار و 760 نفر در ايران به قتل رسيده اند. از اين شمار 740 نفر با چاقو کشته شده اند.

سرقت و تجاوز

سردار جعفری آمار دقيقی از ميزان سرقت و تجاوز در جامعه ارائه نداد اما گفت که 20 در صد سرقت ها و تجاوز به زنان و پسر بچه ها و دختران زير پوشش مسافرکشی شهری انجام می شود. همچنين 17 درصد سرقت و تجاوز به عنف ها توسط مسافرنماها صورت می گيرد. اين جرايم بيشتر در شب، در حاشيه شهرها و عمدتا عليه بانوان رخ می‌دهند. در 9 ماه گذشته، 300 فقره تجاوز گزارش شد كه طی آن 500 متهم دستگير شدند. طی 9 ماه گذشته سرقت موتورسيكلت 3 درصد و سرقت لوازم اتومبيل 5 درصد افزايش يافته است.

طی 9 ماهه سال گذشته، 12 هزار و 288 دستگاه خودرو در كشور به سرقت رفت، اما در مدت مشابه امسال، اين ميزان به 11 هزار و 623 دستگاه كاهش يافت كه حاكی از كاهش 5 درصد وقوع سرقت خودرو است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، پرايد همچنان در صدر جدول خودروهای سرقتی قرار دارد.

زندانيان

60 در صد زندانيان کشور افرادی هستند که بدون پيشينه مجرمانه سر از زندان در می آورند و آنها که از زندان بيرون می آيند، مکرر مرتكب جرم می‌شوند.