ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

درتدارک کنگره
جامعه روحانيت مبارز
خود را بازسازی می کند

 
 
 
 

 

سخنگوی «جامعه روحانيت مبارز» در يک سنت شکنی، اعلام داشت که مجمع عمومی (کنگره) اين جامعه بزودی تشکيل می شود. در اين کنگره قرار است اساسنامه جامعه روحانيت اصلاح شود، اعضای شورای مركزی انتخاب و تشكيلات آن بازنگری شود.

 
غلامرضا مصباحی‌‏مقدم، سخنگوی جامعه روحانيت مبارز در همين مصاحبه گفت:

بعد از انتخابات خبرگان رهبری، شورای مركزی جامعه روحانيت مبارز تصميم گرفت مجمع عمومی را برای اصلاح اساسنامه فرا بخواند.

هيات موسس بزودی دعوت خواهد شد تا مطابق اساسنامه با پيشنهاد آنها، مجمع عمومي(کنگره) تشكيل شود.

شورای موسس جامعه روحانيت مبارز 40 سال قبل حدود 50 نفر بود و تعداد شورای مركزی نيز حدود 30 نفر. تعدادی از اعضای هيات موسس و شورای مركزی چون آيت‌‏الله مطهری و بهشتی به شهادت رسيده و تعدادی زيادی نيز به رحمت خدا رفته‌‏اند.

بيش از 10 سال نيز از برگزاری مجمع عمومی جامعه روحانيت مبارز می‌‏گذرد. بنابراين تشكيل اين مجمع در شرايط فعلی ضروری است. تكميل اعضای شورای مركزی از جمله مسائل کنگره است و چنانچه در اين جلسه نتوان دراين زمينه به نتيجه قطعی رسيد اين مسئله می ماند برای جلسه بعدی.

با آنکه سخنگوی جامعه روحانيت مبارزه انگيزه اصلی از برگزاری مجمع عمومی اين جامعه و يا تشکيل کنگره جامعه روحانيت مبارز را بيان نداشته، اما حدس زدن پيرامون اين انگيزه دشوار نيست. روحانيت در برابر سپاه متشکل، بسيج متشکل و حتی شورای نگهبان که يک تشکيلات 300 هزار نفره را سازمان داده و نيمه مسلح دراختيار دارد، بشدت نگران پراکندگی خود و حوادث آينده است و به همين دليل می خواهد خود را بازيابد. در اين بازيابی آنها می خواهند نهادهای مربوط به روحانيون نظير نماز جمعه، امور مساجد، شورای تبليغات اسلامی و ديگر نهادهای مشابه را بصورت رسمی و سازمانی تحت اختيار بگيرند و آنها را مانند يک حزب رهبری کنند و از پراکندگی کنونی جلوگيری کنند. چنانچه اعضای هيات اجرائی و شورای مرکزی فعالی برای جامعه روحانيت انتخاب شوند و هيات رهبری مرکب از دبيرکل و زير مجموعه های دبيرکلی تشکيل شود، آنگاه بايد در انتظار ظهور يک حزب متشکل و پرقدرت مذهبی بود. بخشی از نگرانی های روحانيت مبارز به تشکل سراسری مداحان نيز باز می گردد که عملا فضای سياسی مساجد و پايگاه های سنتی روحانيون را گرفته و با برخی ارگان های شبه نظامی نيز پيوند برقرار کرده است.