ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اگر رهبر خودش را جلو نياندازد
استيضاح دولت قطعی است!
 
 
 
 

 

بحث داغ و البته زير گوشی در مجلس، در اين روزها طرح احضار رئيس جمهور به مجلس و استيضاح اوست. تمام مدارک و اسنادی که بموجب آن می توان احمدی نژاد را بعنوان نقض قانون اساسی به مجلس فراخواند فراهم شده است که آخرين آن وعده يا قرارداد 2 ميليارد دلاری در سفر به ونزوئلاست.

با آنکه فراکسيون اقليت در حال جمع آوری امضا برای استيضاح دولت است، اما از ميان فراکسيون اکثريت نيز کسانی اين فکر و اقدام را تقويت و تائيد می کنند و با انتقادهائی که از دولت می کنند به نوعی همسوئی خود را با اقليت مجلس برای استيضاح دولت نشان می دهند.

اگر رهبر بار ديگر خود را جلو نيانداخته و به حمايت از دولت پر مسئله احمدی نژاد وارد ميدان نشود استيضاح او قطعی است.

استيضاح رئيس دولت نيازمند 72 امضاست که گفته می شود 20 امضا هنوز کم دارد.