جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دوناو در خليج فارس
عمليات جنگی در سومالی
تمرين حمله به جنوب ايران

 
 
 
 
 

ناوهواپيمابر يو اس اس استينس، و ناو هواپيمابرآيزنهاور که گفته می شود برای انجام عمليات نظامی در حوالی سومالی مستقر شده اند، دستور بازگشت به تنگه هرمز را دريافت کرده اند. فراتر ازآن، شنيده شده که عمليات نظامی اخير در خاک سومالی که به بهانه برخورداری اتيوپی و سومالی درجريان است و امريکا در آن دخالت کرده، درحقيقت تمرينی است برای عمليات جنگی درايران، زيرا منطقه عمليات بسيار شبيه جنوب ايران است.

موشک های ضد موشک پاتريوت روی ناو "استينس" سوار است و گفته می شود از هم اکنون وظائف آن برای خنثی سازی موشک های بالستيک ايران تعيين شده است. روزنامه فيگارو چاپ فرانسه می نويسد، اين صف آرايی ها، حتی اگر نشانه آمادگی حمله نباشد، هراس از انجام حمله نظامی را ايجاد می کند. اين هراس زمانی قوت می گيرد که با يک اشتباه کوچک ايران و مثلا يورش به سوی يک کشتی نفتکش در آب های خليج فارس، می تواند جرقه ای شود به خرمن جنگ در منطقه.