ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  با سخنان احمدی نژاد عليه مجلس
مقابله دولت با مجلس هفتم
در کرمانشاه کليد خورد
!
در كجا چنين اختياری به نمايندگان داده شده که درکار دولت دخالت کنند، در كجای قانون يا قانون اساسی؟ يك عده خواب می‌بينند، نقشه می‌كشند و تصور می‌كنند اين دولت رفتنی است.
 
 
 
 

 

احمدی‌نژاد در جريان سفر به کرمانشاه و در واکنش به شکست سنگينی که دولت او در  انتخابات اخير خورد، سخنانی گفته که بايد از روی اين سخنان به پشت ذهن او راه يافت و بازتاب اين شکست را ديد.

رئيس‌جمهور که مانند رهبر فراموش کرده هر انقلابی مربوط به يک مقطع تاريخی و برآمد شرايط انقلابی است و اگر چنين شرايطی امروز در ايران- چه به لحاظ عينی و چه به لحاظ ذهنی- فراهم آيد، قيامی است عليه دولت وی و حاکميت کنونی، در بخشی از سخنرانی خويش، خود را مجسمه انقلاب معرفی کرده و گفت:

«يك عده خواب می‌بينند، نقشه می‌كشند و تصور می‌كنند اين دولت رفتنی است و نمی‌تواند فرهنگ انقلابی را جا بيندازد و به همين خاطر در مورد اين دولت نقشه می‌كشند، ولی بايد بدانند اين دولت برآمده از آرای مردم است و اين مردم تا آخر پای انقلاب و ارزش‌های انقلاب ايستاده‌اند. متأسفانه در 15، 20 سال اخير عده‌ای نان خود را در تفرقه و باندبازی ديده‌اند. البته می‌توان اين افراد را شناسايی و آنها را نصيحت كرد و اگر قبول نكردند آنها را كنار زد. اين عده تفرقه ايجاد می‌كنند و خود در گوشه‌ای می‌نشينند و سوءاستفاده می‌كنند.»

احمدی نژاد با اعتراف به طرد و شعارهای پوچ؛ جنجالی و مسئله آفرينش در امور داخلی و خارجی از سوی مردم و شناخت عمومی مردم از انگيزه های تبليغاتی سفرهايش به شهرها و استان های کشور گفت:

 «اين دولت آنگونه نيست كه حرف‌هايی بزند و وعده‌هايی بدهد و بعد از آن فراموش كند. اين دولت سعی دارد حرف‌های خود را محقق كند. عده‌ای موقع انتخابات كه می‌شود می‌آيند و حرف‌های بی‌ربط و با ربط می‌زنند و بعد از اينكه انتخابات تمام شد خداحافظی می‌كنند و گويی اين صحبت‌ها را نكرده‌اند. ما برای اينكه برنامه‌ها و كارهايمان را فراموش نكنيم زحمت سفر استانی را به دوستان تحميل كرده‌ايم. ما به استان‌ها می‌آييم تا مشكلات واقعی استان‌ها را ببينيم. حجم افترا به اين دولت بسيار زياد است. افترا به معنای اين  كه يك عمل مجرمانه را به كسی نسبت دهيم. اگر بخواهم تيتر اين افتراها را بچينم، از اينجا تا نوك سقف بالا خواهد رفت. من از اخبار و جلسات اين گروه‌ها اطلاع دارم و می‌دانم برای اينكه دولت نتواند پيروز شود چه نقشه‌هايی می‌كشند. برخی از حرف‌ها و صحبت‌ها از تهران شكل گرفت، مثلا می‌آيند و در وظايف رئيس‌جمهور دخالت می‌كنند. مثلا وقتی رئيس‌جمهور می‌خواهد معاونان را انتخاب يا مسوولی را جابه‌جا كند، می‌آيند و دخالت می‌كنند، می‌گويند كه بايد با ما در اين ارتباط صحبت كنيد، يا فردی را انتخاب كنيد كه از ما باشد و فشارهای اين‌گونه می‌آورند، من به آنها می‌گويم به شما چه ربطی دارد كه در اين گونه كارها دخالت می‌كنيد؟ »

احمدی نژاد که تا اينجا نام مجلس را بعنوان مخل کار دولت خودش نبرده بود، در ادامه همين بخش از سخنرانی اش خطاب به نمايندگان مجلس گفت:

«مردم رای داده‌اند و نماينده‌ای را انتخاب كرده‌اند و اين نماينده نيز بايد تلاش كند امور به خوبی پيش برود. اينها می‌آيند در برابر دولت مانع‌تراشی می‌كنند و می‌گويند اگر می‌خواهی معاونت را عوض كنی، بايد با ما صحبت كنی. آنها می‌گويند بايد از ما فردی را انتخاب كنی، اين چه سخنی است كه اين عده مطرح می‌كنند؟ آنها بر اساس چه حقی چنين صحبت‌هايی را مطرح می‌كنند؟ در كجا چنين اختياری به آنها داده شده است، در كجای قانون يا قانون اساسی؟