ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

ارزيابی انتخاباتی ملی- مذهبی ها- عليرضا رجايی
مردم، يکبار ديگر
اصلاح طلبان را بازيافتند
کنار رفتن آنها که در جبهه اصلاحات بودند و به آن ضربه زدند،
 به موفقيت اصلاح طلبان در انتخابات اخير کمک کرد.

 
 
 
 

 

در انتخابات گذشته اگر مجموعه اصلاح‌‏طلبان و جناح راست هر كدام يك كانديدا ارايه می‌‏كردند، سر جمع آرای اصلاح‌‏طلبان بيشتر می‌‏شد. همچنان كه جمع آرا آنها در مرحله اول انتخابات بيشتر بود، بنابراين اگر اصلاح طلبان وحدت داشتند، در همان مرحله اول پيروز می‌‏شدند.
 اين ضعف اصلاح‌‏طلبان در انتخابات سوم شوراها تا حدود زيادی مرتفع شد و آنها توانستند به ائتلاف كامل برسند، بحران كارآمدی اصلاح‌‏طلبان نيز به طور كامل از ذهن مردم پاك نشده است اما رويه احمدی‌‏نژاد نشان داده است كه جناح راست با وجود در اختيار داشتن همه اهرم‌‏ها، كارآمدی كمتری دارد.

احمدی‌‏نژاد نتوانسته است حتی در يك مورد از شعارها و برنامه‌‏های اعلام‌‏شده‌‏اش توفيق به دست آورد. اين مساله سبب شد مردم از جريان دولت رويگردان شوند و اطمينان خود را نسبت به جريان اصلاحات احيا كنند.  پيروزی در انتخابات اخير شوراها آغاز پيروزی اصلاح‌‏طلبان در انتخابات آتی است. اگر چهره‌‏های شاخص اصلاح‌‏طلب بتوانند در انتخابات مجلس و رياست‌‏جمهوری حضور پيدا كنند و از دم تيغ نظارت شورای نگهبان به سلامت بگذرند، سيكل پيروزی اصلاح‌‏طلبان رو به افزايش خواهد بود.  مشكل اصلاح‌‏طلبان از اين به بعد مساله ردصلاحيت‌‏هاست اما روند افكار عمومی نشان می‌‏دهد كه گرايش مردم به سمت اصلاحات رو به افزايش است.

عدم اقبال مردم به اصلاح‌‏طلبان در انتخابات گذشته بيش از آنكه ناشی از بی‌‏اعتمادی ذاتی آنها به اصلاح‌‏طلبان باشد، از ترديد نسبت به كارآمدی آنها ناشی می‌‏شد. از نظر افكار عمومی، بحران كارآمدی اصلاح‌‏طلبان بيشتر حاصل مبارزه‌‏جويی‌‏های جريان انحصارطلب تلقی می‌‏شود. اصلاح‌‏طلبان در شرايط كنونی كه در قدرت نيستند و كمتر از سوی جناح مقابل سركوب می‌‏شوند، توانسته‌‏اند رفته رفته جايگاه خود را احيا كنند.

جريانات و گروه‌‏هايی نيز در اصلاحات بودند كه به جريان اصلاحات ضربه اساسی زدند، اين گروه‌‏ها نيز در انتخابات اخير حضور نداشتند و اين مساله به پيروزی مجدد اصلاح‌‏طلبان كمك كرده است. نتيجه فضای سنگين تحريم حاكم بر انتخابات گذشته رياست‌‏جمهوری روی كار آمدن احمدی‌‏نژاد از يك طرف و حذف تحريم‌‏كنندگان از فضای سياسی كشور بود. تحريم‌‏كنندگان به دليل اينكه بعد از دوران اصلاحات تريبون خود را از دست دادند، سكوت كردند و اين مساله در مجموع زمينه‌‏های توفيق اصلاح‌‏طلبان را به وجود آورد.

انتخابات اخير صرفنظر از دخل و تصرف‌‏هايی كه در آرای آن صورت گرفت، نشان داد گرايش به دموكراسی و اصلاح‌‏طلبی در متن جامعه ايران نهادينه شده است و نوساناتی كه گاه پيش می‌‏آيد، مقطعی است. همچنين اين انتخابات به اصلاح‌‏طلبان نشان داد كه بايد كار تشكيلاتی منظم‌‏تر و سازماندهی‌‏شده‌‏تری انجام دهند. (در مصاحبه با خبرگزاری ايلنا)