جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بدنبال تصويب قطعنامه تحريم ايران
دستور حکومتی به رسانه ها
"قطعنامه ضد ايرانی"
 بجای "قطعنامه تحريم ايران"

 
 
 
 

 

قطعنامه تحريم ايران سرانجام در شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد و شب گذشته بخش هائی از آن اعلام شد. توقيف دارائی های موسسات ايرانی که به نوعی در ارتباط با فعاليت های اتمی ايران تشخيص داده شوند، برجسته ترين بند اين قطعنامه اعلام شده است و اين درحالی است که هنوز متن کامل آن منتشر نشده تا جزئيات بيشتری از آن دانسته شود.

در ايران، بلافاصله پس از تصويب اين قطعنامه، در يک حکم از قبل تدارک شده، به کليه مطبوعات و رسانه های خبری ابلاغ شد که بجای "قطعنامه تحريم ايران" از جمله " قطعنامه ضد ايرانی شورای امنيت" استفاده شود. اين ابلاغ  بعنوان تصميمی درجهت منافع ملی ايران به رسانه ها ابلاغ شد. بلافاصله و در واکنشی شتابزده، وزارت خارجه جمهوری اسلامی نيز بيانيه ای صادر کرد که در آن الفاظ تحريک آميزی عليه اعضای شورای امنيت استفاده شده است. از جمله تصميمات بی اعتبار شورای امنيت؛ که عملا اعضای اين شورا را عليه ايران می تواند بر بيانگيزد.

در آخرين فرصت هائی که پيک نت برای انتشار آماده می شد، به ما اطلاع رسيد که تمام رسانه های داخلی از انتشار جزئيات قطعنامه تصويب شده تحريم ايران – حتی در همين حدودی که تاکنون منتشر شده- منع حکومتی شده اند. اين واکنش ها خود نشان دهنده اهميتی است که اين قطعنامه، برخلاف تظاهری که رهبران جمهوری اسلامی می کنند برای موقعيت اقتصادی و بين المللی ايران دارد.