جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بدنبال سخنرانی علی خامنه ای
موج ملی گرائی در لبنان
عليه دخالت ايران دراين کشور
حزب الله لبنان، می رود تا سرنوشت حماس در فلسطين را پيدا کند.

 
 
 
 
 

بدنبال سخنرانی اخير رهبر جمهوری اسلامی خطاب به مردم لبنان که در آن کمی هم از عربی کمک گرفته بود، موج بزرگی در لبنان و کشورهای عربی عليه دخالت های وی در امور داخلی کشورهای منطقه بلند شد.

علی خامنه ای در سخنرانی خود، با اشاره به کشاکش های حزب الله لبنان و دولت و پارلمان اين کشور، دولت لبنان را خطاب قرار داده و گفته بود که "شما را شکست خواهيم داد" و اعتراض دولت لبنان به همين بخش از سخنرانی وی، بعنوان دخالت درامور لبنان به موج بلند و جديد تبليغاتی در کشورهای اسلامی عليه ايران ختم شده است. سفارت جمهوری اسلامی در لبنان، برای خنثی سازی اين موج بيانيه ای صادر کرده و در آن نوشت که رهبر جمهوری اسلامی نگفته است «سنهزم» ( به عربی يعنی شكست خواهيم داد) بلکه گفته «ستهزم» (به عربی يعنی شكست خواهد خورد). اين توضيح تاکنون موثر نبوده و کسی آن را جدی نگرفته است. از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های اخير خود تمرکز گذشته را ندارد و حرف و نظرات بی پروپايه می گويد و دچار توهم رهبری جهان اسلام شده بعيد نيست همان "سنهزم" را در سخنان خود به کار برده باشد و حالا سفارت جمهوری اسلامی در تلاش جبران باشد تا بلکه جلوی گسترش موج جديد تبليغاتی عليه ايران در منطقه را بگيرد. عليرغم اين تلاش، بعيد بنظر می رسد؛ با توجه به شرايطی که نسبت به ايران در منطقه بوجود آمده؛ کشورهای عرب از اين سوژه جديد دست بردارند، بويژه آنکه حماس در فلسطين در موضع ضعف قرار گرفته و ملاقات محمود عباس رهبر دولت مستقل فلسطينی با نخست وزير اسرائيل عملا دولت حماس را در حاشيه قرار داده و سازمان فتح نيز وسيعا درحال تبليغ وابستگی حماس به جمهوری اسلامی است. با آگاهی از همين سقوط موقعيت حماس است که محمود عباس طرح انتخابات زودهنگام را اعلام داشته و انگلستان قوی ترين حمايت را از آن کرده است. ظاهرا، اکنون نوبت به لبنان و حزب الله اين کشور رسيده است و دولت اين کشور با تبليغ وابستگی حزب الله لبنان به رهبران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و دخالت های رهبر جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان در تدارک يک بسيج ملی عليه جمهوری اسلامی است و به همين دليل بعيد به نظر می رسد که از سوژه جديدی که بدست آورده به اين آسانی بگذرد!