جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بودجه ای، با پيش بينی شرايط جنگی در خليج فارس
عربستان خود را آماده
توقف صدور نفت كرده است
 
 
 
 

 

دو كشور عربستان سعودی و كويت بيش از هر كشور نفت خيز منطقه خليج فارس با آگاهی از حوادث ناگهانی، به استقبال آينده رفته اند. استقبالی كه با كشيدن دو ديوار مجهز به ديده بانی الكترونيك مرزی در طول مرزهای مشرف به عراق آغاز شده و اكنون با محاسبات دقيق روی ميزان توليد نفت و قيمت آن كامل تر شده است.

درحاليكه دولت احمدی نژاد در خواب خوش قميت بالای و بالاتر رفتن آن بسر می برد، گلف نيوز نوشت:

عربستان سعودی بودجه سال 2007   خود را كه بزرگ‌ترين بودجه تنظيمی عربستان در تاريخ اين كشور است با پيش بينی نوسان های ناگهانی قيمت نفت تنظيم شده است.

بودجه 66/106ميليارد دلار عربستان با پيش بينی مازاد بودجه‌ای معادل 5/3 ميليارد دلار  تنظيم شده است، اما به دليل قطعی نبودن پيش بينی قيمت های نفت، درآمدها كمتر از حد واقعی در نظر گرفته شده‌اند. اين كشور قيمت هر بشكه نفت را در بودجه سال جديد خود حدود 35 دلار در نظر گرفته است. ( يعنی تقريبا نصف قيمت كنونی و درست خلاف پيش بينی ها و وعده های احمدی نژاد كه تا 48 ساعت پيش و بدنبال انفجار در لوله های نفت نيچريه با خوشحالی اعلام كرده بود نفت گران خواهد شد! در حقيقت و بنا بر آنچه گلف نيوز درباره بودجه عربستان و پيش بينی قيمت نفت دراين كشور منتشر كرده، عربستان بودجه ای جنگی و برمبناي سقوط بهای نفت تنظيم كرده است! نه جنگ دراين كشور، بلكه جنگ در منطقه.)