ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش الحيات از توافق های مهم
ميان محمود عباس و نخست وزير اسرائيل
حماس بر سر دو راهی
دولت ائتلافی يا انتخابات جديد
59 ايست بازرسی دركرانه باختر جمع می شوند، شماری از زندانيان فلسطينی آزاد و تخليه داوطلبانه شهرك نشين ها نيز آغاز می شود.

 
 
 
 
 

محمود عباس از ديدار توام با توافق مالی- مالياتی با نخست وزير اسرائيل به فلسطين بازگشت و به دولت حماس حداكثر10 روز فرصت داد تا يا به يك دولت ائتلاف ملی و خاتمه يافتن جنگ داخلی تن بدهد و يا انتخابات زودهنگام را بپذيرد.

روزنامه الحيات - چاپ لندن- در همين ارتباط نوشت: منابع خبری از امكان موافقت حماس با انتخابات زودهنگام خبر داده اند. يك مقام حماس گفته است كه دولت مخالف انتخابات زودهنگام است اما بمنظور جلوگيری از تضعيف قانون اين انتخابات را می پذيرد. اين درحالی است كه جنبش فتح نيز اطمينان دارد نتايج انتخابات آينده برای فتح بهتر از انتخابات گذشته خواهد بود.

اسرائيل نيز بدنبال ديدار و مذاكرات محمود عباس اعلام داشته است كه محدوديت‌های جاری در كرانه‌ باختری بزودی كاهش خواهد يافت. نخست وزير اسرائيل اعلام كرده است كه با اين كاهش محدوديت ها نيروهای ميانه رو در فلسطتين تقويت خواهند شد. قرار است تا روز عيد قربان و تعطيل و جشن بزرگ اسلامی اين طرح به اجرا گذاشته شود.

قرار است 27  ايست بازرسی در كرانه باختری برچيده ‌شده و اين رقم به 59 ايست بازرسی خواهد رسيد. حدود 400 ايست بازرسی در كرانه باختری وجود دارد. همچنين نظارت امنيتی بر خودروها و عابران فلسطينی نيز در 16 ايست بازرسی در كرانه باختری برداشته می‌شود. با اين اقدام انتقال كالاها به داخل و خارج از نوار غزه از طريق گذرگاهها و همچنين انتقال كالا از طريق گذرگاه‌های كرانه باختری افزايش خواهد يافت. همچنين تخليه داوطلبانه برخی از شهرك نشين های اسرائيلی نيز آغاز خواهد شد.

 الحيات در ادامه تفسير خود پيرامون نتايج ديدار محمود عباس  و نخست وزير اسرائيل می نويسد:

وزير دفاع اسرائيل درباره نتايج اين ديدار گفته است كه بزودی برخی زندانيان فلسطينی آزاد خواهند شد. اين آزادی ها نيز در آستانه عيد قربان صورت خواهد گرفت.