ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

پیش بینی شرایط جنگی

توزیع کارت های هوشمند

جیره بندی بنزین آغاز شد

 
 
 
 

توزیع کارت هاي هوشمند بنزين، با هدف آماده شدن برای بحران ناشی از تحریم اقتصادی ایران آغاز شد. هنوز مشخص نشده که هر اتومبیل از روی این کارت ها چقدر بنزین می تواند در ماه بسوزاند. قرار است در روزهای آینده سهمیه بنزین این کارت ها مطابق شرایط اعلام شود. این کارت ها یاد آور دوران جنگ با عراق است و همه می دانند که نام واقعی آن کارت جیره بندی بنزین است که برای فرار از اعلام نام آن، اسم آن را گذاشته اند "کارت هوشمند بنزین"!

از روی این کارت ها به هر اتومبیل در ماه سهمیه معینی بنزین ارزان قیمت داده می شود. با آنکه هدف از توزیع این کارت ها را صرفه جويي در سوخت اعلام کرده اند، اما همه می دانند که هدف پیش بینی شرایط جنگی است! و از هم اکنون خرید و فروش آن در بازار سیاه آغاز شده است.