ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

طرح اخراج ایران ازشورای امنیت

همزمان با اعدام صدام حسین درعراق

 

صدام حسین سحرگاه امروز در یکی از پادگان های نظامی بغداد که در اشغال ارتش امریکاست به دار آویخته شد و تمام مطبوعات امروز صبح کشورهای خلیج و منطقه خاورمیانه خبر آن را منتشر کردند. مطبوعات خلیج فارس جزئیات جلب کننده ای را در باره مراسم به دار آویخته شدن صدام حسین و تاکید روی انتشار فیلم و عکس های این مراسم در اولین منتشر کرده اند و ظاهرا باید اعدام صدام حسین مهم ترین خبر امروز جهان عرب باشد، اما به ظاهر اینگونه نیست. یا اگر برای اعراب اینگونه است برای ایرانیان نیست، زیرا درکنار این خبر، مطبوعات امروز صبح دوبی خبر غافلگیر کننده ای را درباره ایران منتشر کردند. بموجب این خبر حذف کرسی ایران در شورای امنیت سازمان ملل و در واقع اخراج ایران از این شورا مطرح است، که اگر تمام ادعاهای مطبوعات دوبی دراین باره واقعیت داشته باشد، نخستین نتایج عملی واکنش های غیرعاقلانه مقامات ایرانی و بویژه احمدی نژاد نسبت به تصویب قطعنامه شورای امنیت و اعلام آن بعنوان یک ورق پاره و عدم صدور نفت به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل بروز کرده است. این درحالی است که از هم اکنون بیم و هراس از مختل سازی صدور نفت از ایران - با چند ضربه نظامی- و یا تصرف مناطق مهم نفتی ایران و سپس ادامه استخراج و صادرات آن به سبک امریکائی وجود دارد.