ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

بحث دانشجوئی پیرامون 16 آذراحمدی نژاد

ما هم قبول نداشتیم، اما

روش دیگری ممکن بود؟

سیامک زند

شنبه 23 دسامبر یک کنفرانس توام با بحث در باره مارکس در دانشگاه علوم اجتماعی(دانشگاه تهران) برپا شده بود. از دو یا سه سخنران هم برای سخنرانی دعوت شده بود. بیش از یکصد دانشجو هم شرکت کرده بودند. جلسه خوبی بود، هم سخنران ها و هم سئوال کنندگان و بحث کنندگان صادقانه بضاعت علمی خود را به میدان آورده بودند و کمتر کسی ادعای فیلسوفی کرد. اما آنچه می خواهم درباره آن برایتان بنویسم، از نظر من حتی مهم تر از کنفرانس بود، گرچه درحاشیه کنفرانس و در پایان آن شاهدش بودم.

شماری از شرکت کنندگان در کنفرانس در چند گروه کوچک بحث خصوصی، دور هم جمع شده و درباره آن جلسه ای بحث می کردند که در دانشگاه امیرکبیر به مناسبت 16 آذر تشکیل شده و احمدی نژاد در آن سخنرانی کرده بود. سخنرانی که چه عرض کنم؟ شعار داده بود و در پاسخ به دوستانش که ترقه در کرده بودند خیلی شجاعانه از پشت میکرفن گفته بود:"توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد"!

در بحث های گروهی حاشیه کنفرانس مارکس بودند کسانی که می خواستند مسئله را از بعد امنیتی مطرح کنند و مطرح هم کردند. مثلا اینکه مواد انفجاری را ماموران حفاظت ریاست جمهوری به سالن آورده و بموقع هم منفجر کردند تا رئیس جمهور شهامتش را با همان شعار بالا نشان دهد! از عوامل نفوذی و... از آنجا که نسل ما عادت کرده برای هر مسئله ای دلیل و سند ارائه شود و دراین زمینه اسناد و دلائل قانع کننده دراختیار نبود، گروه های طرفدار بازنگری وقایع دانشگاه امیرکبیر از زاویه امنیتی خیلی زود کم رونق شد و درعوض چند گروه دیگر رونق گرفت که بحث علمی- تاریخی کرده و حتی به مارکس و مسائل مطرح شده در کنفرانس هم اشاره می کردند. در همین گروه ها، بارها شنیدم که برخی روش ها در آن جلسه را چپ روی می دانستند و غیر قابل دفاع. در پاسخ به این گروه منتقد، برخی ها نیز استدلال می کردند که کار دیگری در آن جلسه و آن شرایط نمی شد کرد، زیرا سالن سخنرانی را پر از بسیجی کرده بودند و حتی به دانشجویان امیرکبیر اجازه ورود به سالن را نمی دادند. بنابراین، بچه ها کار دیگری جز اعمال فشار و شلوغ کردن برای نشان دادن اعتراضشان نداشتند.

من بدون ورود به بحث ها و با پرهیز از هر نوع اظهار نظری، فقط چکیده آن بحث های حاشیه کنفرانس را برایتان گزارش کردم تا اگر صلاح دانستید منتشر کنید.