ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

گزارش دریافتی

شایعاتی درباره بسیج

و نگرانی ها در بیت رهبری

آآنچه می خوانید گفته ها و اطلاعات دو عضو ارشد بسیج است که سابقه حضور در تشکل حزب الله را نیز دارند و بی ارتباط – با واسطه یا بی واسطه- با بیت رهبری نیز نیستند. اطلاعات آنها با حذف چند بخش که ضرورت داشت، بصورت زیر قابل انتشار است:

"ما هم قبول داریم که خطراتی آقای خامنه ای را تهدید می کند. منظورم خطر سیاسی است. این خطر عمدتا از سوی آقای مصباح است و آقا هم خودشان می دانند. احمدی نژاد را آقا تائید می کند، اما مصباح را نه.

 این را که گفته می شود آقای مصباح رئیس حجتیه است ما هم شنیده ایم اما هنوز از بیت رهبری تائید نکرده اند. آقای ریشهری از طرف بیت ناظر فعالیت های حجتیه شده است، اما آنقدر که آقای رفسنجانی نگران فعالیت آقای مصباح است، آقای ریشهری نیست و یا اطلاعات کافی دراین باره ندارد. قبل از انتخابات خبرگان هم آقای رفسنجانی مدارک زیادی را همراه با اخطار به بیت رهبری و برای آقا فرستاد، و آقا هم به بچه ها سفارش کرد که برای مصباح رای سازی نشود. فرو ریختن اعتماد مردم نسبت به رئیس جمهور همه را در بیت رهبری به فکر فرو برده و بدنبال چاره اند.

ببرخی بچه های بسیج و حزب الهی از آقای کروبی بدشان نمی آید و به او گرایش دارند. درباره 350 میلیارد تومانی که در دوران احمدی نژاد در شهرداری گم شده نیز 100 میلیاردش به مساجد و حسینه ها داده شده اما درباره بقیه اش قرار است همه سکوت کنند.

  حفاظت انتخابات توسط بسیج نیز فرمانی بود که توسط رهبر به سردار افشاری که مورد وثوق آقاست داده شد. آقا می خواست بسیج را امتحان کند و ببیند آنقدر که می گویند آنها تحت تاثیر احمدی نژاد و مصباح هستند واقعیت دارد یا نه! از جریان شمارش آراء و تحرکات بسیجی های مامور حفاظت صندوق ها نیز یک گزارش دقیق توسط "امنیت داخلی" برای بیت رهبری، تهیه شده که تحت بررسی است.