ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

البرادعی درپایان جلسه اتمی پاریس

تشدید تحریم های ایران

به یک فاجعه ختم خواهد شد

 

روزنامه چپ گرای "نویس دویچلند" به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز گذشته نوشت: البرادعی رئیس آژانس انرژی اتمی در پایان جلسه پنجشنبه 18 ژانویه که برای بررسی مسائل اتمی ایران در پاریس تشکیل شده بود، با ابراز نگرانی از تشدید تحریم های اقتصادی ایران، به خبرنگاران گفت:

به اعتقاد من تحریم اقتصادی ایران می تواند به یک فاجعه تبدیل شود. او در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران که در مورد تولید سلاح اتمی در ایران سئوال کرده بود گفت:

من می خواهم اینجا بگویم: "بیشتر نگران تشدید تحریم های ایران و فاجعه ای هستم که این تحریم ها در پی خواهد داشت."

درپایان جلسه پاریس که فرانسه اعلام داشت که پیک ویژه رئیس جمهوری فرانسه برای رساندن یک پیام محرمانه راهی ایران خواهد شد. ظاهرا، این پیک و این پیام باید در ارتباط با همان جلسه ای باشد که البرادعی در پایان آن مصاحبه کرده و نسبت به تشدید تحریم های ایران ابراز نگرانی کرد. این جلسات در آستانه پایان فرصت ایران برای پاسخگوئی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و امکان قطعنامه جدید تشدید تحریم ها تشکیل می شود.