ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

تهدید و تطمیع نمایندگان

برای جلوگیری از استیضاح دولت

مجلس هفتم می رود، یا برای فلج کامل سیاسی و خاتمه یافتن کار این مجلس، قبل از پایان دوره چهار ساله اش و یا ورود کامل سیاسی به صحنه و هویت بخشی به مجلس در آخرین سال حیاتش.

یا این مجلس خواهد توانست مقابل دولت بایستد و حتی رئیس دولت را برای استیضاح به مجلس احضار کرده و زمینه اعلام عدم صلاحت او را فراهم سازد و یا خود از دور خارج شد و در مجلس ختم خویش شرکت خواهد کرد.

تمام اخباری که در هفته های اخیر از مجلس می رسد، جدا از موضوعات خبری، حکایت از همین کشاکش دارد. این کشاکش از هیات رئیسه آغاز می شود و تا عمق فراکسیون ها و دسته بندی های نمایندگان ادامه می یابد. محمدرضا باهنر فراکسیون دولتی را در هیات رئیسه مجلس تشکیل داده و چند چهره این مجلس- از جمله اعلمی- فراکسیون مخالف دولت را. هم باهنر در هیات رئیسه و بدنه مجلس عده ای را با تهدید و تطمیع با خود همراه کرده و هم اعلمی جمعی علنی و جمعی خاموش و غیر علنی را از نمایندگان مخالف دولت دور خود جمع کرده است. با آنکه جنگ بر سر برخی تحقیق و تفحص های مختل شده و یا فراخواندن این وزیر و آن وزیر برای پاسخگوئی و استیضاح جریان دارد، عمق ماجرا بر میگردد به تقابل دولت با مجلس و مجلس با دولت. فراکسیون اکثریت و راست گرای مجلس به چند دسته و گروه تقسیم شده و همه مرزها به هم ریخته است. حتی در فراکسیون غیر علنی سپاه در مجلس نیز دسته بندی شروع شده و بارز ترین نمونه آن مصاحبه اخیر "الیاس نادران" نماینده سپاه در مجلس ششم است که اخیرا و در انتقاد از دولت و احمدی نژاد در مطبوعات داخل کشور منتشر شد.( این مصاحبه در شماره سه شنبه گذشته پیک نت منتشر شد)

ظاهرا یک شاخه از فراکسیون سپاه در مجلس با آن گروه از فرماندهان سپاه همراه شده که منتقد عملکرد دولت و شخص احمدی نژاد اند و شکست دولت کنونی را شکست مدیریت سپاه در امور سیاسی مملکت ارزیابی کرده و می خواهند از آن جلوگیری کنند. این گروه پرونده اتمی را بهانه کرده و تلویحا خواهان جلوگیری از سخنرانی های احمدی نژاد و دخالت هایش در امور اتمی و سیاست خارجی است.( دراین زمینه نیز مصاحبه مهم علیرضا اکبری را در شماره سه شنبه گذشته پیک نت بخوانید)

آخرین پدیده در ارتباط با دسته بندی های نوین در مجلس و چند پارچه شدن جناح راست جمهوری اسلامی مطلبی است که روز گذشته سایت بازتاب (وابسته به گروهی از فرماندهان سپاه در دوران جنگ باعراق و از جمله محسن رضائی) است که در آن انتقاد از محمدرضا باهنر بعنوان بزرگترین حامی دولت در مجلس با نوعی افشاگری آغاز شده است. از جمله این که باهنر مخالفان دولت احمدی نژاد را تهدید به افشاگری پیرامون نحوه راه یافتن آنها به مجلس هفتم کرده است. اشاره او به صندوق سازی ها و لیست سازی های شورای نگهبان و درآوردن ترکیب اکثریت مجلس هفتم از دل صندوق شورای نگهبان است که معروف شد به لیست نمایندگان امام زمان.

کوشش باهنر، به نوشته پراشاره بازتاب آنست که از استیضاح وزرای کابینه احمدی نژاد که پاره ای از آنها اقوام با هنر و پاره ای از اعضای تیم او در جامعه اسلامی مهندسان اند جلوگیری کند. او نیز می داند که استیضاح پیاپی وزراء سرانجام به استیضاح خود احمدی نژاد ختم خواهد شد. یعنی که این قُم قُم سرانجام می رسد به خود "قم"! و به همین دلیل به نمایندگان دسته چک داخل کیف دستی اش را نشان داده است. یعنی ، شما نمایندگان با چک هائی که در کیف من است و خرجتان شده به مجلس آورده شده اید!

اما، همزمان با این موضع گیری بازتاب و گروه فرماندهان گرداننده آن که در بالا اشاره شد، حسین شریعتمداری که سخنگوی فرماندهان طرفدار جنگ و سرکوب است، در سرمقاله ای که در روزنامه اش "کیهان" نوشت، حمله باهنر به نمایندگان منتقد دولت احمدی نژاد را کامل کرد و نوشت: "مجلسیان کاری نکنند که مردم رای خودشان را پس بگیرند!"

البته شریعتمداری یادش رفت که درجریان اخیر شوراها مردم رای به احمدی نژاد را زودتر از رای به نمایندگان مجلس پس گرفتند و ضمنا اگر قرار به پس گرفتن رای باشد(تازه اگر رای و انتخابی هم درکار بوده باشد) چرا مردم رای به احمدی نژاد را پس نگیرند؟