ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

نخست وزیراسبق اسرائیل در امریکا:

ما با سخنان احمدی نژاد

آلمان 1938 را به یاد می آوریم

 

سایت استرالین نیو-

نتیاهو نخست وزیر اسبق اسرائیل درجمع یهودیان لوس انجلس و در ادامه تحرکات جدید این کشور برای در دستور روز قراردادن حمله به ایران، گفت: ما هشدار می دهیم، ایران  در جهت تولید سلاح اتمی پیش می رود و این در حالی است که فضای بین المللی برای مقابله به ایران کمی عقب نشسته است. مسئله ایران مجهز به سلاح اتمی برای اسرائیل یک خطر فوری است. وقتی رئیس دولت ایران - احمدی نژاد- می گوید اسراییل باید ازنقشه جغرافیائی جهان محو شود ، نه تنها این اندیشه او را باور می کنیم، بلکه یقین حاصل می کنیم که باید آنها را متوقف کرد. این کاری است که ما باید انجام دهیم و بر هر اقدام سیاسی دیگر برتری دارد. این تهدید ها ما را به یاد نازی ها می اندازد، ما را به یاد سال 1938 در آلمان می اندازد. آلمانی که تلاش می کند به بمب اتم دست یابد.