ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

اسکات من سایت:

جنگ نفتی عربستان با ایران

 

 اسکات من سایت – 30 نوامبر

دیپلمات ها و تحلیل گران عراق نگران سرایت جنگ سنی و شیعه عراق به خارج از مرزهای این کشورند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که عربستان سعودی خود را برای شرایط عراق پس از خروج امریکا آماده می کند.  از جمله تدابیر سعودی ها افزایش میزان تولید نفت و کمک به سقوط قیمت آن است تا بحران اقتصادی در ایران را دامن بزند و کمک رسانی مالی ایران به شیعیان عراق را دشوار کند.

یک مقام عرب گفته است که عربستان سعودی در حالیکه نگران اهداف سیاسی ایران است  از وضعیت آسیب پذیر اقتصادی این کشور نیز مطلع است. عربستان درکنار کمک های مالی به سنی های عراقی اخبار و اطلاعاتی را که باره شیعیان مورد حمایت ایران بدست می آورد دراختیار آن ها می گذارد.