ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
     
 
 
 

همزمان با اعتراض مجامع بین المللی

احتمال آزادی دبیر سندیکای شرکت واحد

 

بدنبال ارسال نامه اعتراضی مجامع بین المللی دفاع از حقوق بشر برای رهبر، رئیس جمهور و وزیراطلاعات وامنیت و همچنین اعتراض سازمان های سندیکائی و کارگری جهان، وكيل مدافع منصور اسانلو، دبیر سنديكاي کارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اعلام داشت:

پرونده اسانلو در شعبه 14 بازپرسي دادسراي انقلاب تهران مطرح است و چون پرونده در مرحله دادسراست، امكان مطالعه و دسترسي ما به پرونده وجود ندارد. اما به نظر مي‌‏رسد اتهامات اسانلو سنگين نباشد و با توجه به برخورد ملايمي كه با موكلم و خانواده‌‏اش صورت گرفته، احتمال آزادي وي در روزهاي آينده فراوان است.

موضوعي كه سخنگوي دستگاه قضايي در مورد بازداشت موكلم مطرح كرده است، از ديدگاه بنده و حقوقدانان قابل قبول نيست.

منصور اسانلو که روز اول دي ماه سال 84 و به دنبال اعتصاب رانندگان شركت واحد و اعتراض كارگران بازداشت شده بود كه پس از تحمل هفت ماه بازداشت موقت، با تأمين قرار وثيقه 150 ميليون توماني آزاد شد، ولی مجددا و در یک مراجعه غافلگیرانه امنیتی در خیابان بازداشت و بار دیگر به زندان اوین منتقل شد.