ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

انتصاب بی سرو صدا

ژنرال زندان "گوانتانامو"

فرمانده نیروهای ناتو شد!

درمیان اخبار و گزارش های غافلگیر کننده هفته گذشته که کمتر به آن توجه شد، تغییر فرمانده ناتو بود. این تغییر با توجه به حضور ناتو در افغانستان و فشار امریکا به متحدان اروپائی خود برای اعزام نیروی مشترک به عراق اهمیت ویژه پیدا می کند. بموجب خبری که روزنامه چپ گرای "نویس دویچلند" آلمان منتشر کرد، ژنرال "جان کرد دوک" مشاور نزدیک رامسفلد وزیر دفاع سابق و مستعفی امریکا بعنوان فرمانده جدید نیروهای نظامی ناتو از 5 شنبه گذشته کار خود را آغاز کرد. وی معروف به "ژنرال گوانتانامو"، زیرا مسئول این زندان بوده است. این خبر در بروکسل اعلام شده است.