ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

رمضان زاده:

با غفلت و تحریم

پوپولیست ها جامعه را می برند

به سمت فاشیسم و یا فروپاشی


 عبداله رمضان‌‏زاده، قائم مقام دبيركل جبهه مشاركت و سخنگوی دولت خاتمی، در نشست 16 آذر شاخه جوانان جبهه مشاركت گفت:

در حال حاضر شاهد دوران نزول سياست در ايران هستيم و همين مساله باعث شده، عوام گرايي در حوزه سياست به حداكثر اوج خود برسد. براي انتقال پيام، روزنامه‌‏ها، رسانه‌‏ها و اينترنت را از طبقه متوسط گرفته‌‏اند، فعاليت رسانه‌‏هاي غيردولتي كاملا محدود شده است. در چنين حالتي ارتباطات به رفتار شخصي بازمي‌‏گردد و اين مهم است كه چقدر يك فرد به دنبال تحرك اجتماعي باشد، در غير اين صورت هيچ حركتي حاصل نمي‌‏شود، در چنين شرايطي، پوپوليست‌‏ها فعال مي‌‏شوند كه نهايت كار آن يا فاشيسم است يا فرو پاشي.  در اين شرايط، شعارهاي طبقه متوسط توسط عوام‌‏گرايان مصادره مي‌‏شود، مثلا شعار عدالت كه مخصوص جنبش دانشجويي است به نازل‌‏ترين وجه آن مصادره شده است.

 به دليل عدم شركت مردم براي اولين بار رئيس جمهوري با راي اقليت بر سر كار آمد. در ذهن كساني كه تحريم كردند، اين مسئله بود كه يا آمريكا مي‌‏آيد و يا خود به خود اتفاقي مي‌‏افتد. اما اتفاق نيفتاد و روز به روز وضع مردم و كشور بدتر شد.

 جامعه ايران به نازل‌‏ترين حد همكاري اجتماعي رسیده است. در نظر سنجي كه سال 82 انجام شد مشخص شد كه همه خصلت‌‏هاي عدم اعتماد اجتماعي در اين مردم بروز يافته است. بر اين اساس 83 درصد مردم، ايرانيان را "چاپلوس و بي‌‏انصاف" مي‌‏دانند و اينها عواملي است كه مانع كار جمعي بلند مدت مي‌‏شود.
در برابر چنين شرايطی است که بايد تلاش براي گسترش اعتماد و همبستگي اجتماعي را از خودمان شروع كنيم. بايد بپذيريم كه با يكديگر متفاوتيم و در عين اين تفاوت، بايد باهم كار كنيم و بپذيريم كه اگر با هم همكاري كنيم، اتفاقي مي‌‏افتد، در غير اين صورت هيچ تغييري ايجاد نخواهد شد.
 يكي از خصلت‌‏هاي طبقه متوسط اين است كه اگر قهركند، خانه نشين مي‌‏شود و قهرش ضرري براي حاكميت ندارد، اما طبقه ديگر كه مخاطب حاكمانه است، اگر قهر كند ناامني ايجاد مي‌‏شود. اين طبقه وقتي قهر مي‌‏كند كه داراي مطالبات غيرقابل پاسخگويي شود .

 امروز علي‌‏رغم همه تبليغاتي كه مي‌‏شود نبايد مايوس شويم، چون در انتخابات رياست جمهوري با وجود همه كمبود امكانات، تقريبا به اندازه احمدي نژاد راي آورديم و مشكل ما قهر عده‌‏اي از افراد است.
ايجاد سازمان‌‏هاي شخصي و شبكه‌‏هاي هرمي براي جمع‌‏آوري آرا ابزاري است كه مي‌‏تواند منجر به راي‌‏آوردن كانديداي اصلاح طلب شود. ما امكانات ديگري نداريم.  ما به كساني كه برگزار كننده اين انتخابات هستند، اطمينان نداريم؛ بنابراين خيلي جدي بايد در انتخابات وارد شويم و ببينيم كه چقدر راي مي‌‏آوريم.