ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

مصطفی تاج زاده

در زمان شاه هم

یک حوزه ممنوعه وجود داشت

سيد مصطفي تاج‌‏زاده در مراسم «نيم قرن فرياد براي آزادي» كه از سوي انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، گفت:

برخي معتقدند مدرنيته، سياست ورزي را منتفي مي كند و توجه به سياست جز در شرايط جنگ چندان معنادار نيست به همين دليل است كه پيروزي حزب دموكرات در انتخابات آمريكا تنها در مقطع فعلي كه آمريكا در شرايط جنگي قرار دارد يك زلزله سياسي به شمار مي‌‏آيد و گرنه 12 سال پيش نيز دموكرات‌‏ها در انتخابات پيروز شدند اما چنين مورد توجه قرار نگرفت.

در ايران هم بسته به اينكه چه حزبي به قدرت برسد تحولات اتفاق می افتد. حتی در همه حوزه‌‏ها تحول ايجاد مي‌‏شود.

مثلا، از زمان پيروزي دولت جديد، همه اعم از موافقان و مخالفان دولت معتقدند كه تحول عظيمي در كشور در حال رخ دادن است؛ زيرا در كشور ما دولت در همه زمينه‌‏ها حتي در ورزش حرف اول را مي‌‏زند!

اختلاف احزاب در جامعه ايران بنيادين است. بطور مثال در جامعه ما يك طرف معتقد به عدالت تنها در توزيع است و وجوه ديگر عدالت نظير عدالت رسانه‌‏اي و عدالت جنسيتي و عدالت سياسي و فرهنگي را فراموش كرده است. طرف دیگر معتقد است كه عدالت بايد در همه زمينه‌‏ها اجرا شود و نبايد آزادي در ذيل عدالت ذبح شود. يك حزب در كشور ما معتقد است در حوزه سياست خارجي يا بايد تسليم شويم يا بايد بجنگيم، اما طرف ديگر معتقد است مي‌‏توانيم با تعامل با دنيا منافع ملي را تأمين كنيم.

در جامعه‌‏اي كه آزادي سياسي وجود نداشته باشد فساد اقتصادي 32 برابر بيشتر از حكومت باز است. به هر ميزان كه آزادي بيان, آزادي سياسي و آزادي فعاليت احزاب فراهم شود به همان ميزان جلوي فساد بيشتر گرفته مي شود.

در جامعه ما با وجود تمركز قدرت، همچنان اختلافات وجود دارد، اما يكدستي دولت باعث مي‌‏شود كه اين اختلافات خود را نشان ندهد.

تاج زاده در ارتباط با رویدادهای یکسال اخیر در دانشگاه‌‏ها گفت:

اين تحولات مقدمه‌‏اي براي آن دانشگاه مطلوبي است كه از ديد آنها بايد شكل بگيرد. دولت در جامعه ما به گونه‌‏اي است كه هر وقت تك‌‏قطبي شده است بلافاصله جامعه را به سمت تك‌‏صدايي شدن پيش برده است، زيرا دولت در همه حوزه‌‏ها دخالت مي‌‏كند و حتي اين دولت است كه تعيين مي‌‏كند كه يك شهروند ماهواره داشته باشد يا نه و اين ناشي از ضعيف بودن نهادهاي مدني در جامعه است در حالي كه در پاكستان و تركيه شاهديم حتي كودتاي نظامي نيز زندگي شهروندان را چندان تحت تأثير قرار نمي‌‏دهد زيرا در اين كشورها جامعه مدني نهادينه شده است.

دانشجو وقتي هيچ مجرايي براي فعاليت قانوني نباشد فرد يا سكوت مي‌‏كند يا به فعاليت‌‏هاي غيرقانوني روي مي‌‏آورد.

شعار آزادي در انقلاب تنها معطوف به آزادي سياسي بود وگرنه آزادي فرهنگي و اجتماعي در دوران پهلوي وجود داشت اما اقتصاد و سياست در دستان شاه بود و برخلاف قانون اساسي شاه همه قدرت را قبضه كرده بود. در آن زمان در عرصه مطبوعات شاهديم كه نقد حكومت از نخست‌‏وزير به پايين مجاز بود اما يك حوزه ممنوع و مقدس وجود داشت و آن حوزه شاه بود.