ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

 

 
 
 
 
 

تفسیر وزیر دفاع ج.اسلامی، از نامه آخر

وزیر دفاع مستعفی امریکا "رامسفلد"

طرح جدید امریکا

جبهه ایران- جبهه اعراب است

 

وزير دفاع که همراه احمدی نژاد به سفر مازندران رفته بود، گفت:

نامه محرمانه وزير دفاع امریکا -"رامسفلد"- شكست خورده و بر كنار شده آمريكا به بوش و اعتراف به شكست در عراق و اتخاذ راه‌بردهاي غلط بيانگر آن است كه دوره تجاوز و اشغالگري و زورمداري و قلدرمآبي به پايان رسيده است!

آمريكا به جاي جبران اشتباهات گذشته و ايجاد تغييرات اساسي در راهبرد و سياست‌هاي خود به حربه جديدي متوسل شده  و سعي دارد با دامن زدن به اختلافات مذهبي و مطرح كردن خطر شيعه و سني و اختلافات قومي - مطرح كردن جبهه ايراني - جبهه عربي بين كشورهاي منطقه اختلاف و درگيري ايجاد كند.  با اين جبهه‌بندي كاذب درصدد اند اوضاع داخلي كشورهاي منطقه را نيز به نفع اسراييل دچار بي‌ثباتي و تزلزل نمايد. باید با حل اختلافات از طريق گفتگوهاي سازنده، و پرهيز از اختلافات جزيي نقشه‌ جديد آمريكا در منطقه را خنثی کرد.